Νομικά Θέματα

Επειδή στοχεύουμε πρώτον στην πληρέστερη ενημέρωσή σας και δεύτερον την αποτελεσματικότερη επίλυση είτε διοικητικά είτε νομικά, προβλημάτων που ίσως σας απασχολήσουν σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω.
  • Παρουσίαση Κ.Ξ.Γ. ως εξουσιοδοτημένων εξεταστικών κέντρων διαφόρων φορέων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διοικητική πρακτική απαγορεύεται στα Κ.Ξ.Γ. να παρουσιάζοντα, να συμβάλλονται και να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία πιστοποίησης γλωσσομάθειας από ασχολούμενους με αυτή τη δραστηριότητα εξεταστικοί- πιστοποιούντες φορείς.Διευκρινίζουμε ότι απαγορεύεται επίσης η διάθεση των χώρων των Κ.Ξ.Γ. για την διεξαγωγή εξετάσεων με οποιαδήποτε μορφή (γραπτά, προφορικά, ηλεκτρονικά). Επίσης, η εξουσιοδότηση από ξένο φορέα επ’ουδενί λόγο μπορεί να θεωρηθεί ότι η ελληνική νομοθεσία δεν πρέπει να γίνεται σεβαστή.Το Ελληνικό κράτος δεν έχει εκχωρήσει ή απεμπολήσει τα επί του συντάγματος και του νόμου δικαιώματά του.Η αποκλειστική ευθύνη ελέγχου των Κ.Ξ.Γ. και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας τους ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και τις κατά τόπους διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης.

  • Συστέγαση Κ.Ξ.Γ. με Ε.Ε.Σ.

Απαγορεύεται ρητά από το νόμο.Διευκρινίζουμε ότι γενικά απαγορεύεται η συστέγαση Κ.Ξ.Γ. με φορέα οποιαδήποτε άλλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.Η άδεια των Κ.ΞΓ. καλύπτειμόνο το δικαίωμα διδασκαλίας – εκμάθησηςξένης γλώσσας.

  • Διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας από άλλου τύπου εκπαιδευτήρια.

Η προετοιμασία για εξετάσειςγια την λήψη πιστοποιητικού γλωσσομάθειαςθεωρείται διδασκαλία της ξένης γλώσσας και ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Ξ.Γ.

  • Διδασκαλία ξένων γλωσσών από συλλόγους, δήμους, κλπ.

Ο νόμος 2545 (άρθρο 63) δίνοντας τον ορισμό του φροντιστηρίου (τώρα κέντρου) ξένων γλωσσών σαφώς και ρητά αναφέρει ότι ως τέτοιο νοείται ο οποιοσδήποτε χώρος όπου γίνεται διδασκαλία ξένων γλωσσών «εις ομάδα προσώπων πλειόντων των πέντε εν συνόλο ή ασχέτως αριθμού ομάδων εις πλείονα των δέκα προσώπων εν συνόλο καθ’εβδομάδα» .Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Ξ.Γ.Η άδεια αυτή δίνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και όχι ενώσεις προσώπων.ΠΗΓΗ palso.gr