Το BULATS είναι ένα μοναδικό, ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα αξιολόγησης της γλωσσομάθειας στην αγγλική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge ESOL Examinations – κορυφαίο παγκοσμίως οργανισμό στις εξετάσεις αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας.Αυτή η ευέλικτη, ακριβής και ταχεία αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι ιδανική στα πλαίσια προσλήψεων, προαγωγών, εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση ή ως διαγνωστική εξέταση. Το BULATS αναγνωρίζεται ανά τον κόσμο ως μέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας και χρησιμοποιείται εξίσου από κυβερνητικούς φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πως λειτουργεί το BULATS;

Το BULATS βασίζεται σε ένα σύστημα αυτοπροσαρμοζόμενης αξιολόγησης, που μπορεί να προσαρμοστεί στις γλωσσικές δεξιότητες του υποψηφίου, ανεξαρτήτως του πραγματικού επιπέδου γλωσσομάθειας. Οι ερωτήσεις προβάλλονται από τον υπολογιστή μέσω αλλεπάλληλων οθονών και καθώς το τεστ προχωρά, το λογισμικό επιλέγει τις ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο του υποψηφίου αναλύοντας άμεσα και συνεχώς την επίδοσή του. Ως εκ τούτου, το τεστ γίνεται προοδευτικά απλούστερο ή δυσκολότερο έως ότου διαγνωσθεί με συνέπεια και αξιοπιστία το πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειας. Με τον τρόπο αυτό, το BULATS μπορεί να προσδιορίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσομάθειας και να παρέχει άμεσα αποτελέσματα.

Τι εξετάζει το BULATS

To κομπιούτερ τεστ αξιολογεί τις γλωσσικές ικανότητες του υποψήφιου στην κατανόηση του προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου καθώς επίσης στη γραμματική και το λεξιλόγιο. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικού τύπου ερωτήσεων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου στενά συνδεδεμένα με το καθημερινό εργασιακό περιβάλλον.Εκτός από το Computertest οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στο SpeakingTest ή στο WritingTest ή σε οποιοδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω τριών εξετάσεων

Βαθμολογία BULATS

Το τεστ αποτελεί την βάση για την αξιολόγηση ανεξαρτήτως επιπέδου του υποψηφίου.Τα αποτελέσματα τουBULATS διατίθενται αμέσως και οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα αναλυτικό και εύληπτο προφίλ των δεξιοτήτων τους που τους κατατάσσει σε ένα από τα έξι επίπεδα του Πλαισίου της ALTE (τα επίπεδα 0-5 του Πλαισίου της ALTE αντιστοιχούν στα επίπεδα A1-C2 του Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης).Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα αναλυτικό προφίλ των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: ·
  • Τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου·

  • Βαθμολογία στις επιμέρους ενότητες του τεστ (Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική/Λεξιλόγιο)

  • Περιγραφή των αναμενόμενων ικανοτήτων του υποψηφίου σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό επίπεδο (δηλώσεις “cando”).

Posted ImageΑίτηση εγγραφής BULATS

Τώρα μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας για τις εξετάσεις του BULATS ηλεκτρονικά ή μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση σας και να μας την στείλετε με φαξ.

Για να κάνετε την αίτηση σας online ακλουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  • Καταθέστε το ποσό των 95€ στον ακόλουθο λογαριασμό της

Alpha Bank 7200 0200 2003 638
  • Συμπληρώστε την αίτηση online
  • Γράψτε το όνομα με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες όπως ακριβώς εμφανίζονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του υποψήφιου.
  • Συμπληρώστε απαραίτητα email ή φάξ στο οποίο θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης σε 48 ώρες και το πρόγραμμα εξετάσεων 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων. (σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραλαβής επικοινωνήστε με το 2310 462203)
  • Συμπληρώστε τον αριθμό συναλλαγής από το αποδεικτικό της τράπεζας.

Εάν θέλετε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε την αίτηση σας μπορείτε από τους παρακάτω συνδέσμους και αφού την συμπληρώσετε να μας την στείλετε με φαξ στο 2310462461
  • Αίτηση για μεμονωμένους υποψηφίους εδώ.
  • Ομαδική αίτηση για οργανισμούς και σχολές εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

Posted ImageInformation for Candidates

Posted Image Posted Image

Προετοιμασία για το BULATS


BULATS - Practice

Επιστολή Α.Σ.Ε.Π.Posted Image