Μία βελτιωμένη γραμματοσειρά θα πρόσφερε μεγάλη βοήθεια σε μαθητές, κι όχι μόνο, που βασανίζονται με την ανάγνωση, κατανόηση γραπτού κειμένου…

Μερικές φορές οι απλές λύσεις είναι και οι καλύτερες.
The typeface dyslexie is now available on www.studiostudio.nl/bestellen

Dyslexie is a typeface for dyslectics.

The University of Twente did research on the typeface. Hereby a part of their conclusion:

"The dyslectics made fewer errors, than the normal readers, on the EMT with the font "Dyslexie". This is an indication that reading with the font "Dyslexie" decreases the amount of reading errors."

for more information www.studiostudio.nl

mcsotos.wordpress.com inital.gr