Την πιστοληπτική αξιολόγηση τριών γαλλικών τραπεζών υποβάθμισε η Moody's με το αιτιολογικό ότι το περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι πλέον ιδιαίτερα ευάλωτο

Συγκεκριμένα, ο οίκος αξιολόγησης προχώρησε σε υποβάθμιση της αξιολόγησης των BNP Paribas και Credit Agricole κατά μία βαθμίδα στο «Αα3», ολοκληρώνοντας έτσι την αναθεώρηση που ξεκίνησε τον Ιούνιο. Επίσης η αξιολόγηση της Societe Generale αναθεωρήθηκε πτωτικά επίσης κατά μία βαθμίδα στο Α1.

Οσον αφορά την BNP Paribas η Moody's την υποβάθμισε στο Aa3, ολοκληρώνοντας την αναθεώρηση που είχε ξεκινήσε στις 15 Ιουνίου. Στο Aa3 υποβάθμισε επίσης και την Credit Agricole, ενώ η αξιολόγηση της Generale αναθεωρήθηκε πτωτικά επίσης κατά μία βαθμίδα στο Α1.

εθνος.gr