Στις μέρες μας είναι, γεγονός ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με ένα ικανό αριθμό σπουδαστών οι οποίοι παρουσιάζουν μαθησιακές διαταραχές. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η δυσλεξία, η δυσγραφία και η δυσαριθμία.

Η σύγχρονη παιδαγωγική και επιστήμη προσεγγίζει το θέμα από τη θετική του σκοπιά χωρίς να απομονώνει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αλλά εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που βοηθούν στην ομαλή ενσωμάτωση αυτών των σπουδαστών στο σχολικό περιβάλλον.

Προκειμένου οι αναγνώστες και μάχιμοι καθηγητές - φροντιοτηριούχοι της εφημερίδας μας να ενημερωθούν για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιπτώσεων, η εφημερίδα απευθύνθηκε στην εξειδικευμένη καθηγήτρια και επιστήμονα Δρ. Θεοδώρα Παπαδοπούλου, η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σας παραθέτουμε απόσπασμα από το γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.


• κ. Παπαδοπούλου, από την εμπειρία σας πείτε μας πόσο συχνό είναι to φαινόμενο της ύπαρξης σπουδαστών με μαθησιακές δυσκολίες στις μέρες μας;

Ο αριθμός των μαθητών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια γεγονός που έχει ευαισθητοποιήσει πολλούς συναδέλφους - καθηγητές οι οποίοι επιζητούν να ενημερωθούν σωστά προκειμένου να δημιουργήσουν ένα φιλικό σχολικό περιβάλλον που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές - δυσλεξικούς και μη- να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ανεξαρτήτως των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

• Οι καθηγητές των φροντιστηρίων και γενικότερα οι εκπαιδευτικοί είναι εύκολο να διαγνώσουν περιπτώσεις ανάλογες και με τι τρόπο;

Οι σωστά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αναγνωρίσουν κάποια σημάδια που παραπέμπουν σε μαθησιακές δυσκολίες. Τα σημάδια αυτά σχετίζονται με το γραπτό ή προφορικό λόγο των μαθητών, τη συμπεριφορά τους στη τάξη και την απόδοση τους.

• Ποια είναι τα πρώτα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει ένας καθηγητής και στη συνέχεια ένας ειδικός προκειμένου να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις;

Το πρώτο βήμα όσο αφορά τον καθηγητή είναι να έρθει σε επαφή με τους γονείς του μαθητή που υποθετικά αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και να ενημερωθεί αν έχει γίνει διάγνωση δυσλεξίας ή δυσγραφίας από ειδικούς στο παρελθόν.

Δυστυχώς, πολλοί γονείς οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι σωστά για τις μαθησιακές δυσκολίες έχουν μία αμυντική έως εχθρική στάση σε ότι αφορά το όλο θέμα.

Συνεπώς ο καθηγητής πρέπει να χειρισθεί την όλη κατάσταση με λεπτότητα, να μη διαγνώσει μαθησιακή διαταραχή, αλλά να παραπέμψει τους γονείς και το μαθητή σε ειδικούς ψυχολόγους-παιδαγωγούς οι οποίοι θα είναι σε θέση να κάνουν ακριβή διάγνωση. Οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι ο σκοπός για τον οποίο επισημαίνεται το πρόβλημα είναι να βοηθηθεί ο μαθητής και όχι να χρεωθεί κάποια «ασθένεια».


• Ποια η συμβολή των γονέων και του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών;

Οι γονείς και γενικότερα το στενό οικογενειακό περιβάλλον του σπουδαστή που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες παίζει σημαντικό ρόλο στη πρόοδο του. Ο δυσλεξικός μαθητής χρειάζεται υποστήριξη, συμπαράσταση και ενθάρρυνση σε κάθε του προσπάθεια.

• Σε τι θα βοηθούσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην άμεση αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων;

Η σωστή ενημέρωση των καθηγητών αποτελεί βασική προϋπόθεση στην ομαλή προσαρμογή των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε τάξη με παιδιά που έχουν διαφορετικές ικανότητες. Οι συγκεκριμένοι μαθητές χρειάζονται διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και σε μερικές περιπτώσεις, διαφορετικό τρόπο προσέγγισης προκειμένου να τους δοθεί η ευκαιρία να διαπρέψουν.

Για αυτό το λόγο θα διεξαχθεί ένα εξειδικευμένο σεμινάριο με θέμα τη Δυσλεξία τη Δυσγραφία και τη Δυσαριθμία "Μύθοι και Πραγματικότητα" στο ΙΕΚ ΔΟΜΗ στις 24 και 25 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια στις 31 και 1 Απριλίου διάρκειας δέκα ωρών έκαστο. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι καθηγητές για τα συμπτώματα της δυσλεξίας, δυσγραφίας και δυσαριθμίας σε συνάρτηση με την ηλικία των μαθητών τους ( προσχολική ηλικία, 5-7 ετών, 7-13 ετών, έφηβοι, ενήλικες).


Οι καθηγητές θα ενημερωθούν για το τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να διακρίνουν το μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες και να τον βοηθήσουν στην προσαρμογή του στη τάξη.

Καταλήγοντας θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το εγχειρίδιο με τις πλήρεις εισηγήσεις και τη case studies.


Εύχομαι πραγματικά το ενδιαφέρον για τις μαθησιακές δυσκολίες να γίνεται όλο και εντονότερο προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους μας τους μαθητές να αισθάνονται άνετα σε ένα φιλόξενο σχολικό περιβάλλον που σέβεται και κατανοεί τις ιδιαιτερότητες τους.

* Η Α ρ. Θεοδώρα Παπαδοπούλου είναι Καθηγήτρια -Εκπαιδευτική Σύμβουλος, PhD in English Literature, Cognitive Semantics, Bachelor and Master of Sciences in Psychology (Specialty in Learning Difficulties).