ΦΟΡΟΑΦΑΙΜΑΞΗ

Επιπλέον φόροι 5,3 δισ. ευρώ για το 2012

Η επιβάρυνση προκύπτει ελέω των νέων φόρων που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και στους οποίους περιλαμβάνονται η έκτακτη εισφορά, το τέλος ακινήτων, η μείωση του αφορολόγητου, το "ψαλίδισμα" των φοροαπαλλαγών, η αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης και η κατάργηση της έκπτωσης λόγω αποδείξεων


Posted Image

Βαρύ θα είναι το φορτίο για τους φορολογούμενους και το 2012, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους 5,3 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος. Η επιβάρυνση προκύπτει ελέω των νέων φόρων που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και στους οποίους περιλαμβάνονται η έκτακτη εισφορά, το τέλος ακινήτων, η μείωση του αφορολόγητου, το "ψαλίδισμα" των φοροαπαλλαγών, η αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης και η κατάργηση της έκπτωσης λόγω αποδείξεων. Νέο "χτύπημα" θα δεχθεί η αγορά των ακινήτων με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών που δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά, μισθωτοί, συνταξιούχοι και ιδιοκτήτες ακινήτων δέχονται ακόμη μία φοροεπίθεση.

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό, οι φόροι που θα πληρώσουν το 2012 μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες για τα εισοδήματά τους θα φτάσουν σε 10,68 δισ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 2,41 δισ. ευρώ ή 29,1% σε σχέση με φέτος. Η αφαίμαξη στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων θα προέλθει κυρίως από:
 • Τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στις 5.000 ευρώ.

 • Το "ψαλίδισμα" και την κατάργηση πολλών φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων.

 • Την κατάργηση του μέτρου της έκπτωσης φόρου σε ποσοστό 10% επί του επιπλέον ποσού από το αφορολόγητο που συγκεντρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων.

 • Την αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης για όλους τους φορολογουμένους.

 • Την επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, το οποίο από 300 ευρώ φέτος αυξάνεται το 2012 σε 500 ευρώ.

 • Την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Το επόμενο έτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν διπλή "έκτακτη" εισφορά αλληλεγγύης, καθώς θα καταβάλουν την εισφορά τόσο για τα εισοδήματα του 2011 όσο και για τα εισοδήματα του 2012. Η εισφορά για τα εισοδήματα του 2012 θα παρακρατείται κάθε μήνα από τους μισθούς και τις συντάξεις. Με το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης του 2012 οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μέχρι το τέλος του επόμενου έτους και την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2011.

Εξάλλου, για πρώτη φορά προβλέπεται μηδενική αύξηση στα έσοδα από τους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ και φόροι κατανάλωσης), παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των συντελεστών την τελευταία διετία. Ειδικότερα, τα έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 29,08 δισ. ευρώ, όσα προβλέπεται να εισπραχθούν και φέτος, αφού:

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ προβλέπεται να εμφανίσουν μείωση 1,4% και να ανέλθουν σε 16,56 δισ. ευρώ. Οι αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στα επίπεδα της κατανάλωσης αναμένεται να μετριαστούν λόγω της πλήρους εφαρμογής του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στο 23% στην εστίαση και στην αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.


Posted Image

Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης αναμένεται να ανέλθουν σε 10,629 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,3% συγκριτικά με φέτος, λόγω της πλήρους απόδοσης της αύξησης του ΕΦΚ στον καπνό, καθώς και της περαιτέρω αύξησης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης τον Οκτώβριο του 2012 (εξίσωση ΕΦΚ).

Λιγότερους φόρους κατά 608 εκατ. ευρώ θα καταβάλουν το 2012 οι επιχειρήσεις, λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολογίας των κερδών τους από 24% σε 20%.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Θα πληρώσουν 3,581 δισ. ευρώ


Posted Image

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο έτος 3,581 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,453 δισ. ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με φέτος. Η εντυπωσιακή αύξηση 217,6% που προβλέπει ο προϋπολογισμός για τους φόρους στην περιουσία θα προέλθει από:

Το ειδικό τέλος ακινήτων που επιβάλλεται και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το ειδικό τέλος θα ενισχύσει τα έσοδα από τους φόρους στην περιουσία κατά 2,9 δισ. ευρώ.


Τις αλλαγές στον φόρο ακίνητης περιουσίας, με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών.

Posted Image

"ΜΑΧΑΙΡΙ" ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μείωση ελλειμμάτων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ


Το "μαχαίρι" στις αποδοχές των υπαλλήλων σε ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων τους, θα οδηγήσει σε κάθετη μείωση των ελλειμμάτων τους στα 552,8 εκ. ευρώ το 2012, έναντι 1,45 δισ. ευρώ το τρέχον έτος.

Οπως έγραψε και χθες το "Εθνος" το οικονομικό επιτελείο μέσω του προϋπολογισμού στοχεύει στον δραστικό περιορισμό των ελλειμμάτων των δημόσιων φορέων κατά 901,7 εκ. ευρώ ή 62%.

Το αποτέλεσμα αυτό θα προκύψει από:
 • Περιορισμό της μισθολογικής δαπάνης κατά 21,76% ή 256,7 εκ. ευρώ, η οποία προβλέπεται το 2012 σε 924,5 εκ. ευρώ έναντι 1.181,2 εκ. ευρώ το 2011.

 • Μείωση των συνολικών εξόδων κατά 13,9% ή 616,5 εκ. ευρώ και αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 9,6% ή 285,2 εκ. ευρώ.

 • Μείωση των επιχορηγήσεων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 10,6% ή 56 εκατ. ευρώ το 2012 οι οποίες εκτιμώνται σε 471,8 εκ. ευρώ έναντι 527,5 εκ. ευρώ το 2011. Οι συνολικές επιχορηγήσεις (τακτικού προϋπολογισμού, ΕΕ και λοιπές) εκτιμώνται σε 758,9 εκ. ευρώ το 2012 έναντι 640,6 εκ. ευρώ το 2011. Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος των λοιπών επιχορηγήσεων που έχουν προβλεφθεί για το 2012 αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ.

 • Οι επενδύσεις για το έτος 2012 εκτιμώνται σε 394,6 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβάνοντας τη μείωση των παγίων του ΟΣΕ) παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 41,7% περίπου σε σχέση με φέτος. Αν δεν ληφθεί υπόψη η ανωτέρω προσαρμογή, το συνολικό ύψος των επενδύσεων για το 2012 ανέρχεται σε 664,8 εκ. ευρώ ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με το 2011.

ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ

Το 2012 θα χρωστάμε 42,75 δισ. ευρώ λιγότερα


Στα 95 δισ. ευρώ προσδιορίζει το υπουργείο Οικονομικών το όφελος από τη συμμετοχή των ιδιωτών στο "κούρεμα" των ελληνικών ομολόγων, γεγονός που θα "ελαφρύνει" την εξυπηρέτηση των τόκων κατά 5 δισ. ευρώ εντός του 2012 και θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση ελλείμματος και χρέους σύμφωνα με τα τελικά μεγέθη του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, αν το PSI ολοκληρωθεί βάσει του αρχικού σχεδιασμού, θα "προσγειώσει" στα 309,3 δισ. ευρώ, ή 145,5% του ΑΕΠ, το χρέος της γενικής κυβέρνησης το 2012, από 161,7% του ΑΕΠ ή 352,05 δισ. ευρώ φέτος.

Το έλλειμμα θα περιοριστεί στο 5,4% του ΑΕΠ ή 11,4 δισ. ευρώ, από 19,7 δισ. ευρώ το 2011. Χωρίς τα οφέλη από τις μειωμένες δαπάνες τόκων το έλλειμμα θα κλείσει στο 6,7%.

Πιο αναλυτικά, από τα στοιχεία του προϋπολογισμού, στον οποίο πάντως δεν ενσωματώνονται εκτιμήσεις για το πού θα διαμορφωνόταν το χρέος το 2012 χωρίς το PSI, προκύπτουν τα εξής:

1. Φέτος οι δαπάνες για χρεολύσια εκτιμώνται σε 28,8 δισ. ευρώ και οι δαπάνες για τόκους στα 16,38 δισ. ευρώ, δηλαδή συνολικά για τοκοχρεολύσια το Δημόσιο πληρώνει φέτος περίπου 45,2 δισ. ευρώ. Το 2011 οι αναχρηματοδοτήσεις εντόκων εκτιμώνται σε 33,4 δισ. ευρώ και για το 2012 οι εκδόσεις αναμένονται σημαντικά χαμηλότερες στα 25 δισ. ευρώ.

2. Από το "κούρεμα" των ελληνικών ομολόγων κατά 50% οι δαπάνες του Δημοσίου για τόκους θα είναι μειωμένες κατά περίπου 5 δισ. ευρώ το 2012 και συνολικά 13,6 δισ. ευρώ για το διάστημα έως το 2014.

Το PSI προβλέπει σε γενικές γραμμές τη διαγραφή χρέους περίπου 95 δισ. ευρώ από τα 200 δισ. ευρώ που έχουν στην κατοχή τους ιδιώτες, με τους ιδιώτες να λαμβάνουν για το εναπομείναν ποσό περίπου 70 δισ. ευρώ νέων ομολόγων και 30 δισ. ευρώ σε μετρητά.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι ιδιωτικοποιήσεις θα φέρουν έσοδα 9,3 δισ. ευρώ


Ιδιωτικοποιήσεις που θα αποφέρουν έσοδα 9,3 δισ. ευρώ εντός του επόμενου έτους, προβλέπονται στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2012.

Το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει, μεταξύ των άλλων, στην πώληση ποσοστών μεγάλων εισηγμένων εταιρειών όπως ο ΟΠΑΠ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και τα ΕΛΠΕ, στην αξιοποίηση 39 κρατικών ακινήτων, την επέκταση της σύμβασης του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και τη διάθεση της άδειας των Κρατικών Λαχείων.

Επίσης θα πωληθούν τα ΕΛΤΑ, η ΔΕΠΑ, η ΔΕΣΦΑ, ο ΟΔΙΕ (εταιρεία που διαχειρίζεται τον ιππόδρομο), η ΛΑΡΚΟ, η ΕΑΣ, η ΕΛΒΟ και τα δικαιώματα λειτουργίας της Εγνατίας Οδού.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού, τα έσοδα από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2012 υπολογίζονται στα 3,3 δισ. ευρώ, και στα υπόλοιπα τρία τρίμηνα του έτους από 2 δισ. ευρώ στο καθένα ώστε οι συνολικές εισπράξεις του Δημοσίου να φθάσουν τα 9,3 δισ. ευρώ.

Κατευθύνσεις

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η στρατηγική αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων για το 2012 αλλά και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος έχει τρεις βασικές κατευθύνσεις:
 • Ταχεία πώληση όσων είναι σαφώς καθορισμένα και απαλλαγμένα από κωλύματα.

 • Μετατροπή όσων είναι χαμηλής αξίας σε υψηλής, με εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας/σκοπού (π.χ. ομαδοποιήσεις) ή με τη βοήθεια τρίτων μερών (π.χ. παραχωρήσεις, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας).

 • Σαφή νομικό καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης, τα οποία θα παραχωρηθούν έναντι συνολικού τιμήματος ή τακτικών καταβολών (ενοικίων).

Οπως τονίζεται, η πραγματοποίηση του προγράμματος για το 2012, όπως σχεδιάστηκε, θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την πορεία της διεθνούς και ειδικότερα της ευρωπαϊκής οικονομίας, κατά κύριο λόγο, και της μακροοικονομικής κατάστασης της Ελλάδας δευτερευόντως, καθώς και από την ομαλή και έγκαιρη διευθέτηση των όποιων νομικών και άλλων θεμάτων που θα προκύψουν κατά την προετοιμασία των περιουσιακών στοιχείων για την τελική φάση της αποκρατικοποίησης. Αρνητικές εξελίξεις διεθνώς, καθώς και διευρυνόμενη ύφεση στην Ελλάδα θα έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα προβλεπόμενα έσοδα.

Κ. Τσαχάκης - Μ. Βουργάνα - ΕΘΝΟΣ