Η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδας (ΕΚΑΔΕΒΕ) θα ήθελε να καταθέσει τον προβληματισμό της για τις αλλαγές τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Όσον αφορά τα Δημοτικά σχολεία η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε όλα τα Δημοτικά σχολεία από την Α’ τάξη και κατόπιν στην Β’ τάξη του Δημοτικού είναι θεμιτή από όλους μας και είναι ευχής έργο η διεύρυνση και εφαρμογή της σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Ταυτόχρονα όμως η μείωση ωρών σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου αναχαιτίζει τη δυναμική που είχε αποκτήσει η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας τα τελευταία χρόνια στα σχολεία διευρυμένου ωραρίου (ΕΑΕΠ).

Όσον αφορά τα Γυμνάσια αντί αυτή η δυναμική να εξαπλωθεί σε αυτά με αύξηση ωρών που θα βοηθούσε στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) μέσα από το σχολείο, που αποτελεί αίτημα του κλάδου εδώ και πολλά χρόνια, παρατηρήθηκε μείωση των ωρών. Ενώ στην αρχή του σχολικού έτους η εγκύκλιος προέβλεπε στην περίπτωση μονών τμημάτων μόνο στην Α’ Γυμνασίου και τα τμήματα να χωριστούν σε επίπεδα όλα πλην ενός (του λιγότερο ανομοιογενούς) τώρα το Υπουργείο Παιδείας με διευκρίνιση που έστειλε στα σχολεία ζητάει να εφαρμοστεί το μέτρο και στη Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Πέρα από τον παράδοξο και αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα του μέτρου και ενώ είναι ήδη χωρισμένα τα τμήματα της Β’ και Γ’ τάξης σε επίπεδα, το Υπουργείο έρχεται τώρα να αφαιρέσει επιπλέον ώρες από τους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας.

Η λήψη του () στο Γυμνάσιο, όπως καθαρά στοχεύει το Υπουργείο, είναι συνάρτηση των ωρών διδασκαλίας. Με 2 ώρες την εβδομάδα εκ των οποίων κάποιες χάνονται λόγω γιορτών,εκδρομών και αργιών είναι αδύνατον να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Ως προς τα βιβλία διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας του Γυμνασίου θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η αντικατάστασή τους επειδή είναι γραμμένα αρκετά χρόνια πριν και δε βοηθούν στην επίτευξη των στόχων για αναβάθμιση της Αγγλικής Γλώσσας.

Όσον αφορά το Λύκειο θεωρούμε ότι η Αγγλική ως παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας, διπλωματίας και εμπορίου θα πρέπει να διδάσκεται ως υποχρεωτική πρώτη ξένη Γλώσσα και οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να επιλέγουν και μια δεύτερη ξένη γλώσσα και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Ζητούμε :

α) Αύξηση ωρών διδασκαλίας στο Δημοτικό

β) Αύξηση ωρών διδασκαλίας στο Γυμνάσιο και Λύκειο σε 3 ώρες ανά εβδομάδα

γ) Επιστροφή στον προηγούμενο τρόπο κατανομής των επιπέδων στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ του Γυμνασίου. Δηλαδή, δημιουργία δύο επιπέδων (αρχαρίων και προχωρημένων), ακόμα και στα μονά τμήματα.

δ) Διδασκαλία της Αγγλικής ως πρώτης ξένης Γλώσσας ( υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους μαθητές ) σε όλη τη δωδεκάχρονη εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 Αγγλικής βρίσκονται σε σύγχυση αναφορικά με τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής της με αρ. πρωτ. 135800/Δ2/23-8-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2732/τ.Β’/31-8-2016) με θέμα «Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο» όπως διευρύνθηκε με το με αρ. πρωτ. 152928/Δ2/19-09-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ ώστε να ισχύει και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απλοί αριθμοί σε χαρτιά. Δεν είναι δυνατόν να αισθάνονται ότι χρησιμοποιούνται για εξοικονόμηση εκπαιδευτικού δυναμικού εις βάρος του διδακτικού τους έργου. Βεβαίως και απαιτείται εξορθολογισμός. Δεν διεκδικούμε να δουλεύουμε λιγότερο αλλά απαιτούμε το Υπουργείο να αντιμετωπίζει με σεβασμό το έργο μας και να μην αντιμετωπίζει το μάθημα των Αγγλικών σαν δευτερεύον μάθημα και να μας υποβαθμίζει συνεχώς με μειώσεις ωρών μέσα στις οποίες όμως μας ζητάει να εφαρμόσουμε Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και διδακτικές μεθόδους χωρίς επιμόρφωση (ΤΠΕ β επίπεδο) και υλικοτεχνική υποδομή.

Θεσσαλονίκη 10/10/2016

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ της Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής

Δημόσιας Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδας (ΕΚΑΔΕΒΕ)