Φέτος πραγματοποιήθηκαν στην Άρτα, πιλοτικές εξετάσεις LAAS PALSO A1 braille. Η διαδικασία διεκπεραιώθηκε μετά από αίτημα του τοπικού Συλλόγου στην Ομοσπονδία μας. Υλοποιήσαμε την πρωτοβουλία με τη μεθοδολογία που εκπονήθηκε από τα πιστοποιημένα μέλη του Συλλόγου μας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τυφλών Άρτας και Ιωαννίνων.


Η εξέταση Αγγλικών braille έγινε και στην Καστοριά, όπου οι συνάδελφοι απέκτησαν πολύτιμη τεχνογνωσία μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά περιβάλλον.
Η επιτυχής έκβαση του πιλοτικού προγράμματος εξετάσεων γλωσσομάθειας LAAS στην Αγγλική γλώσσα για μη βλέποντες, ήταν το έναυσμα για την Ομοσπονδία και τους τοπικούς συλλόγους Palso ανά την Ελλάδα σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε παρόμοια αιτήματα.
Πιστεύουμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα στη γνώση και την επιτυχία!