Αποτελέσματα Δεκεμβρίου 2017 / / (πλην Sorbonne C1 complet που αναμένονται από το πανεπιστήμιο)

Δείτε τα αποτελέσματα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον δωδεκαψήφιο κωδικό υποψηφίου και το επίθετό σας.


DELF/DALF

SORBONNE