Εναρμόνιση των Επιχειρήσεων με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (GDPR)

Για τα νέα ισχύοντα περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/679, το πρόγραμμα στήριξης και εφαρμογής που προσφέρει ο Σύνδεσμος δωρεάν περιλαμβάνει:
• Επιμορφωτικά Σεμινάρια δια ζώσης και webinars.
• Εγχειρίδια (manuals) με απλουστευμένες οδηγίες για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συμμόρφωσης και με τα απαραίτητα έντυπα που οφείλει να τηρεί η επιχείρηση.
• Δημιουργία ειδικού τομέα συμβουλευτικής (helpdesk) για να προσφέρει συνεχή στήριξη στους Ιδιοκτήτες ΚΞΓ καθ’ όλη τη διάρκεια της εναρμόνισης τους. Ο τομέας στελεχώνεται από ειδική ομάδα με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, που θα βρίσκονται καθημερινά στη διάθεσή σας για να προτείνουν λύσεις και να απαντούν σε όλες σας τις απορίες.

Το πρόγραμμα στήριξης των ιδιοκτητών ΚΞΓ για την ομαλή προσαρμογή στον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό είναι μια δωρεάν παροχή των εξετάσεων EUROPALSO και ESB

Δηλώστε άμεσα το ενδιαφέρον σας, τηλεφωνικά 2103830752, ή με e-mail: [email protected], ή με φαξ: 2117600080-2.
αρμόδιος, υποδιευθυντής: κος Βασίλης Παπαδημητρίου