Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσσών και η υποβολή αιτήσεων, η οποία ολοκληρώνεται 20 Ιουνίου 2018, για την απόκτηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.del.auth.gr

ή καλέστε στο 2310. 995237, Δευτέρα με Παρασκευή 9.00-12.00.

Το σχετικό ΦΕΚ σε μορφή pdf