Οι εξετάσεις DELF / DALF / SORBONNE ξεκινούν τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 με τα επίπεδα Α1-Α2 (προφορικά σε ορισμένα κέντρα) και ολοκληρώνονται την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018.


Θα ήταν χρήσιμο, πέραν του κανονισμού για τον οποίον έχετε λάβει γνώση και κατά συνέπεια αποδεχτεί άμα τη εγγραφή σας, να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι :


Ο κάθε υποψήφιος φέρει απαραίτητα μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο ή ταυτοπροσωπία με φωτογραφία σφραγισμένη από τις αρμόδιες αρχές. 2. Η πρόσκληση αναγράφει τον μοναδικό παγκόσμιο κωδικό υποψηφίου ο οποίος θα χρησιμοποιείται εφεξής τόσο για να δείτε τα αποτελέσματά σας όσο και για μελλοντικές εγγραφές στις υπόλοιπες εξετάσεις. Δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσετε την πρόσκλησή σας σε έντυπη μορφή την ημέρα των εξετάσεων. 3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου και διορθωτικό αλλά με φειδώ. Σας υπενθυμίζουμε ότι γραπτό με μολύβι δεν διορθώνεται. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει μαζί του νερό ή χυμό (αλκοολούχο ποτό απαγορεύεται). 4. Η προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο γίνεται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Στο εξεταστικό κέντρο εισέρχεται μόνο ο υποψήφιος. Τόσο οι γονείς όσο και οι τυχόν συνοδοί καθηγητές παραμένουν εκτός του εξεταστικού κέντρου. 5. Το κινητό τηλέφωνο ή οι τυχόν σημειώσεις απαγορεύονται αυστηρώς. 6. Ο υποψήφιος δεν εγκαταλείπει την αίθουσα πριν από την προβλεπόμενη ώρα λήξης. 7. Γαλλο-γαλλικό λεξικό επιτρέπεται : DALF C1 / SORBONNE C1 – προφορικές εξετάσεις DALF C2 – προφορικές και γραπτές εξετάσεις SORBONNE C2 – προφορικές εξετάσεις και γραπτές μόνο στο Α’ μέρος (Résumé – Commentaire). 8. Η κατοχή σημειώσεων, τα σημειωμένα λεξικά, η προσπάθεια αντιγραφής καθώς και η παραμικρή ενόχληση καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων όπως και η χρήση κινητού τηλεφώνου έχει ως αποτέλεσμα την αποβολή του υποψηφίου και αποκλεισμού του για δύο χρόνια από τις επίσημες Γαλλικές εξετάσεις. 9. Μόνο στα επίπεδα Α1 – Α2 (προφορικές εξετάσεις) μπορεί ο υποψήφιος να ζητήσει να του εξηγηθεί στα Ελληνικά κάποια λέξη την οποία δεν καταλαβαίνει. 10. Καμμία ερώτηση δεν διευκρινίζεται στις υπόλοιπες προφορικές όσο και σε όλες τις γραπτές εξετάσεις. 11. Η σωστή συμπεριφορά και ευγένεια τόσο από τους υποψηφίους όσο και από τους επιτηρητές / καθηγητές είναι κώδικας πολιτισμού ο οποίος πρέπει να τηρείται. 12. Τόσο οι πρόχειρες σημειώσεις όσο και τα θέματα παραδίδονται στον επιτηρητή / καθηγητή.


Υ.Γ. 1. Στις γραπτές εξετάσεις Sorbonne B1, B2, C1 (έκθεση) ο υποψήφιος επιλέγει ένα εκ των δύο θεμάτων και αναγράφει sujet 1 ή sujet 2 πριν ξεκινήσει την έκθεσή του. Το ίδιο ισχύει και για το commentaire στο Sorbonne C2 όπου αναγράφει τι επέλεξε να αναπτύξει.


2. Για να εκτυπώσετε την πρόσκλησή σας, πληκτρολογείτε : επίθετο, όνομα και έτος γεννήσεως. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τον κωδικό υποψηφίου και το επίθετό σας. Επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να συμβουλευθείτε τα αποτελέσματα μόνο με κωδικό υποψηφίου και επίθετο.
Οι προσκλήσεις είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο από 22 Νοεμβρίου τόσο για τα κέντρα Αθηνών όσο και για τα κέντρα Θεσσαλονίκης.
Κλειδί της επιτυχίας σας είναι να προσέρχεσθε στις εξετάσεις χωρίς άγχος.

Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στα ακόλουθα links

Athènes

http://www.ifa.gr/examens/ath/convocations/conv_ciep/

http://www.ifa.gr/examens/ath/convocations/conv_sorbonne/

Thessalonique

http://www.ifa.gr/examens/the/convocations/conv_ciep/

http://www.ifa.gr/examens/the/convocations/conv_sorbonne/