Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ, ανά διετία, έως 31/5

Σημείωση 1: Επειδή έχει ανασταλεί η λειτουργία των Δικαστηρίων και είναι αμφίβολο το πότε θα επαναλειτουργήσουν κανονικά τα Πρωτοδικεία, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκδώσετε τα πιστοποιητικά ‘περί μη πτώχευσης’. Εφόσον διαπιστώσετε ότι δεν θα έχετε εγκαίρως τα εν λόγω δικαιολογητικά, προχωρήστε στην κατάθεση του φακέλου σας, εμπρόθεσμα, έως 31/5, αφήνοντας σε εκκρεμότητα ότι λείπει. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, συνιστούμε να συμπεριλάβετε στο φάκελο την εξής υπεύθυνη δήλωση: πατήστε εδώ

Σημείωση 2: Επιπλέον των περσινών δικαιολογητικών επικαιροποίησης, και σε περίπτωση που δεν τα έχετε ήδη υποβάλλει (π.χ. λόγω πρόσφατης τροποποίησης της άδεια σας), χρειάζεται επιπρόσθετα να καταθέσετε 1. Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας και 2. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.

Προσοχή: για τα ΚΔΒΜ 1 και ΚΔΒΜ 2 αρμόδιος φορέας για την επικαιροποίηση είναι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης.