ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Posted Image

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μαρούσι, 22/11/2011

Αριθμ. Πρωτ.: 133851 / ΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤΜΗΜΑ : Β΄Ταχ. Δ/νση:Ανδ. Παπανδρέου 37,Ταχ. Κώδικας:151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες: Θ.Γραμμένου

Τηλ.: 210 344 3224

Fax: 210 344 3431

Ε-mail: [email protected]

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΡΟΣ:

Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών( Με την ευθύνη ενημέρωσης όλων των Διοικητικών Υπαλλήλων των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους)ΘΕΜΑ:

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών στη Γαλλική Γλώσσα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου μνημονίου συνεργασίας για την επιμόρφωση στελεχών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στη γαλλική γλώσσα που υπεγράφη το 2011, πρόκειται να ξεκινήσει και πάλι σειρά μαθημάτων γαλλικής γλώσσας για δημόσιους υπαλλήλους.

Το πρόγραμμα αυτό , το οποίο στοχεύει στην εκπαίδευση υπαλλήλων , σε τμήματα διαφόρων επιπέδων με επιμέλεια του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους και φέτος θα επαναλειτουργήσει για την περίοδο του έτους 2011-2012 από την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου για περιορισμένο αριθμό εκπαιδευομένων, τόσο με νέους υπαλλήλους, μη αρχάριους (εφόσον διαθέτουν βασικές γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας), όσο και με τους ήδη φοιτήσαντες στα προηγούμενα χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι 24-11-2011 στη Δ/νση Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.. στο FAX210 3443431 ή στο γραφείο 2027.ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑΑίτηση Συμμετοχής, σελίδα μία (1)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗΔ/νση Διοικητικού (Τμ. Α’)

Δ/νση Εκπαίδευσης (Τμ. Β΄ )

H Aναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσηςΜαργαρίτα Καυκαλίδη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

· Ενιαίους Διοικητικούς Τομείς, Γενικές Δ/νσεις, Διευθύνσεις, Ανεξάρτητα Τμήματα και Γραφεία της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

· Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης ΑΤΤΙΚΗΣ

· Γεν. Γραμματεία Εκπ/σης Ενηλίκων

· Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς

· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

· Ακαδημία Αθηνών

· Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ

· Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

· Ο.Ε.Ε.Κ.

· Ε.Ι.Ν.

· Κ.Ε.Ε.

· Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

· Ι.Κ.Υ.

· Γ.Α.Κ. – Κ.Υ. [Π. ΨΥΧΙΚΟ]

· Ο.Σ.Κ.

· Εθνική Βιβλιοθήκη

· Λοιπά Νομικά Πρόσωπα αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ

· Αιγινήτειο Παν/κό Νοσοκομείο

· Αρεταίειο Παν/κό Νοσοκομείο

Κατεβάστε το έγγραφο Word