ΔΩΡΕΑΝ μεταπτυχιακό για ξενόγλωσσους φιλόλογους

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει Δωρεαν Μεταπτυχιακό μονοετούς διάρκειας

Ειναι το κοινό ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη:εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών το οποίο οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ( ΜΔΕ Μaster 2).

Δείτε το αναλυτικά ΕΔΩ