4η Ημερίδα Διδακτικής του ΤΓΓΦ του Α.Π.Θ. στις 04.06.2016 - Πρόσκληση για παρουσίαση

4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.,

με θέμα:

«Νεότερες προσεγγίσεις στη Διδακτική των ξένων γλωσσών»

Προσκεκλημένες ομιλήτριες:

Univ.-Prof. Dr. Karen Schramm (Πανεπιστήμιο Βιέννης):

Extensives Lesen im DaF-Unterricht

Dr. Diana Feick (Πανεπιστήμιο Βιέννης):

Mehr als nur Apps? Mobiles Lernen im schulischen DaF-Unterricht

Σάββατο, 04.06.2016, 10.00-16.00,

στο ΑΜΦ Ι του ΚΕ.Δ.Ε.Α., 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη

4η Ημερίδα Διδακτικής - 04.06.2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

4η Ημερίδα Διδακτικής - 04.06.2016 - ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής με ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

(βλ. περισσότερα σε: http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/4h-hmerida-didaktikis-2016)