Σε συνεργασία με το Cambridge Michigan Language Assessments (), η προσφέρει σεμινάριο με τίτλο Fairness procedures and concerns in testing: The CaMLA way.

Τι περιλαμβάνει το ;

Κύριο θέμα του σεμιναρίου αποτελεί το σύστημα αξιοκρατίας και επισκόπησης προκαταλήψεων (bias) που διέπει τις εξετάσεις του CaMLA, με παραδείγματα προβληματικού περιεχόμενου και αναθεώρησής του ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εξετάσεις του CaMLA είναι προσβάσιμες και αφορούν σε όλους τους υποψήφιους.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα σχετικά την ανάπτυξη εξετάσεων από διεθνείς οργανισμούς οι οποίες είναι έγκυρες για όλους τους υποψήφιους – ανεξάρτητα από την πολιτιστική, γλωσσική, εθνική ή θρησκευτική τους κληρονομιά.

Ποια είναι η εισηγήτρια;

Η εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Natalie Nordby Chen, Διευθύντρια Αξιολόγησης του CaMLA. Η κα. Nordby Chen είναι υπεύθυνη για δραστηριότητες ανάπτυξης περιεχόμενου των εξεταστικών προγραμμάτων του CaMLA καθώς και για ομάδα εξεχόντων επαγγελματιών στον τομέα της αξιολόγησης. Επίσης, είναι μέλος της ηγετικής ομάδας του CaMLA. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις της έχουν ως κύριο θέμα την προσβασιμότητα και τις ειδικές διευκολύνσεις για υποψήφιους με ειδικές ικανότητες.

Πού και πότε θα προσφερθεί το σεμινάριο;

  • Θέατρο, 2ος όροφος, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα
  • Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016, 11:00-13:00

Πόσο κοστίζει η συμμετοχή;

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.

Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή;

  • Οι κρατήσεις θέσεων είναι υποχρεωτικές.
  • Προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση, ο συμμετέχοντες πρέπει να καλέσουν το 210-3680000.