Την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016, η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, θα πραγματοποιήσει ημερίδα με τίτλο «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες και μετανάστες».

Η ημερίδα απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), θα είναι όμως ανοιχτή σε όλους τους / τις εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA), από τις 8:30 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης αποτελεί καταστατικό στόχο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Ίδρυμα έχει δημιουργήσει ψηφιακούς πόρους και εργαλεία, με σκοπό τη στήριξη των διδασκόντων/ουσών. Επίσης, διεξάγει τις παγκόσμιες εξετάσεις ελληνομάθειας, σύμφωνα με τα πρότυπα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς, για όλες τις γλώσσες.

Η θεματολογία της ημερίδας εμπίπτει απολύτως στο επιστημονικό – ερευνητικό πεδίο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της ημερίδας θα απαντηθούν ερωτήματα ως ακολούθως:
- Πώς μπορεί ο διδάσκων/η διδάσκουσα την ελληνική γλώσσα να ανταποκριθεί στον ρόλο αυτό;
- Tι απαιτείται να γνωρίζει;
- Ποια είναι τα «μέσα» που μπορεί να αξιοποιήσει και με ποιον σκοπό;

H ημερίδα θα υλοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις σε όσους/όσες παρακολουθήσουν την ημερίδα.