Ο Πρόεδρος κος Γεώργιος Ζηκόπουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Καθηγητών-Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών σας προσκαλούν στο 32ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης – Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου & Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας,

το Σαββατοκύριακο, 26-27 Αυγούστου 2017 ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental

για το πρόγραμμα ομιλιών πατήστε εδώ προσοχή! Ανανεώνεται συνεχώς