Δείτε την Πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αθήνα - Λάρισα - Πάτρα - Θεσσαλονίκη | Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεσμεύεται έμπρακτα στο πλευρό των εκπαιδευτικών σε μία προσπάθεια στήριξης της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας!

Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επιμορφώσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία σε όλους, ξεκινώντας από το 2020, να μετέχουν ενεργά σε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Επιμορφώσεις παιδαγωγικού ενδιαφέροντος
Στρογγυλές τράπεζες και εργαστήρια, MOOC, εξ αποστάσεως και διαδικτυακά επιμορφωτικά προγράμματα. Εξατομικευμένες επιμορφώσεις

Επιμορφώσεις γλωσσικού ενδιαφέροντος
Καλοκαιρινά προγράμματα, σεμινάρια, Διαδικτυακά σεμινάρια επιμόρφωσης

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ - Αποτελέσματα