Οι ξένες γλώσσες σημαίνουν δουλειές

Η πολυγλωσσία για έναν άνθρωπο και πολύ περισσότερο για έναν νέο άνθρωπο σημαίνει σίγουρη επαγγελματική απασχόληση και ανοίγει πόρτες σε νέες αγορές και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασε το θέμα της πολυγλωσσίας σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική αποκατάσταση και τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα:

-Πολλές ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) χάνουν δουλειές κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα γλωσσικής και διαπολιτισμικής αδυναμίας. Οι γλώσσες είναι που θα κάνουν τη διαφορά μεταξύ της παραδοσιακής εταιρίας και της εταιρίας αιχμής και θα δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

-Οι γλώσσες δεν χρειάζονται μόνο για την αύξηση των πωλήσεων και την εκμετάλλευση της αγοράς. Η ενσωμάτωση πολύγλωσσων και πολυπολιτισμικών εργαζομένων είναι απαραίτητη.

-Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εκμάθηση των γλωσσών σε όλα τα επίπεδα, να διευρύνουν το φάσμα των γλωσσών που διδάσκονται, να προτείνουν σε εθνικούς οργανισμούς προώθησης του εμπορίου να συμπεριλάβουν γλωσσικές στρατηγικές στα προγράμματα υποστήριξής τους, κυρίως σε αυτά που απευθύνονται σε ΜΜΕ με στόχο τη ενίσχυση των εξαγωγικών προοπτικών τους και να συμπεριλάβουν γλωσσική εκπαίδευση σε εθνικά προγράμματα για τη δια βίου μάθηση και την κοινωνική ένταξη.

-Η πολυγλωσσία είναι ένας κρυμμένος πόρος. Αρκετές έρευνες καταδεικνύουν ότι στις διεθνείς αγορές χρειάζεται μια ποικιλία γλωσσών μαζί με τις πολιτιστικές δεξιότητες που συνήθως αποκτώνται μαζί με την τελειοποίηση των γλωσσικών ικανοτήτων. Ταυτόχρονα οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες δυσκολίες να προσλάβουν ειδικευμένο προσωπικό με γλωσσικές ικανότητες πέραν των βασικών αγγλικών. Αυτό θεωρείται πραγματικό πρόβλημα.

-Η κινητικότητα των εργαζομένων εξακολουθεί να παραμένει σχετικά χαμηλή. Μόνο το 2% των οικονομικά ενεργών πολιτών της ΕΕ ζουν και εργάζονται σε διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ από το δικό τους. Η έλλειψη γλωσσικών ικανοτήτων είναι το πιο σύνηθες εμπόδιο στην ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα.

-Η Ευρώπη διατρέχει κίνδυνο να χάσει τον πόλεμο των δεξιοτήτων καθώς οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, κυρίως στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, αποκτούν με γρήγορους ρυθμούς γλωσσικές και άλλες ικανότητες απαραίτητες για επιτυχή ανταγωνισμό στις αγορές του αύριο. Η πρόκληση συνίσταται στη σταθερή ενσωμάτωση της πολυγλωσσίες σε όλες τις στρατηγικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου για το μέλλον. Θα χρειαστούμε ένα πολυσχιδές εργατικό δυναμικό το οποίο θα θεωρεί ολόκληρη την Ευρώπη ως έδρα του και θα φέρει μαζί του γλώσσες αναγκαίες για τις εμπορικές συναλλαγές με αγορές όπου η ανάπτυξη θα εξακολουθήσει να εκφράζεται με διψήφιους αριθμούς τα επόμενα χρόνια.

(Η πληροφορίες αυτές αντλήθηκαν από την έκθεση ΕLAN 2 την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2007 και από την εφημερίδα Ενημέρωση).

Το σχόλιο το δικό μας σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα μπορεί να εκφραστεί με ένα ερώτημα. Παρόλο που οι Έλληνες έχουν σαν βασική τους προτεραιότητα την εκπαίδευση των παιδιών τους γιατί είναι ακόμη προσκολλημένη σε παραδοσιακά πρότυπα όπως το να επενδύσουν χρήματα και ενέργεια για να εισαχθεί το παιδί τους στο Πανεπιστήμιο σε μια Σχολή που του προσφέρει μόνο ανεργία και δεν εστιάζουν στην εκμάθηση και τελειοποίηση των ξένων γλωσσών που όπως όλα δείχνουν είναι το στοιχείο που στο μέλλον θα καθορίζει το ποιος είναι άνεργος και ποιος όχι.

.kokkinou.edu.gr