Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας και Υποστήριξης της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης

Το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας και Υποστήριξης του Κέντρου Εκπαίδευσης Καθηγητών της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης προσφέρει στους σπουδαστές και τους αποφοίτους του υποστήριξη και καθοδήγηση στην αναζήτηση εργασίας, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει τους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών να βρουν καταρτισμένους καθηγητές.Αν είστε ιδιοκτήτης Κέντρου Ξένων Γλωσσών και αναζητάτε καθηγητές

  • Συμπληρώστε το ειδικό έντυπο αναζήτησης διδακτικού προσωπικού

  • Αποστείλατε το έντυπο στο Κέντρο Εκπαίδευσης Καθηγητών μέσω φαξ (210 3633174) ή μέσω email ([email protected])

  • Mόλις παραλάβουμε το συμπληρωμένο έντυπο, θα αποστείλουμε σχετική αγγελία σε όλους τους αποφοίτους του Κέντρου

Σημαντικό:

Μολονότι εγγυόμαστε την ποιότητα των προγραμμάτων που προσφέρουμε και των πιστοποιητικών που απονέμουμε, δε φέρουμε ευθύνη για διδακτικό προσωπικό το οποίο μπορεί να προσληφθεί μέσω του Γραφείου Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας και Υποστήριξης του Κέντρου Εκπαίδευσης Καθηγητών.
Αν είστε απόφοιτος του Κέντρου Εκπαίδευσης Καθηγητών και αναζητάτε απασχόληση

  • Αναμένετε τακτικά αγγελίες μέσω email από το Κέντρο Εκπαίδευσης Καθηγητών αγγελίες μέσω email

  • Επικοινωνείτε απευθείας με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών στο οποίο επιθυμείτε να εργαστείτε

  • Φροντίστε ότι έχετε αποστείλει στο Κέντρο Εκπαίδευσης Καθηγητών πρόσφατη διεύθυνση email

Σημαντικό:

To Γραφείο Σταδιοδρομίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Καθηγητών δεν εγγυάται απασχόληση για όλους τους αποφοίτους του Κέντρου Εκπαίδευσης Καθηγητών ούτε φέρει ευθύνη για απασχόληση μέσω αυτού.