Η ανεργία στις τάξεις των ενηλίκων 25-64 ετών, με χαμηλή μόρφωση, διαμορφώ-θηκε στο 17%, το 2011

Ιδιαίτερα ευάλωτοι εμφανίζονται, στον καιρό της κρίσης, οι Έλληνες εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, σε σχέση με τους συναδέλφους τους που κατέχουν μέσο ή υψηλό βαθμό εκπαιδευτικής κατάρτισης, ενώ εξίσου χαμηλές είναι οι... άμυνες της συγκεκριμένης κατηγορίας απασχολουμένων και στις άλλες χώρες της Ε.Ε., με εξαίρεση ίσως την Ολλανδία.

Ενδεικτικό του κύματος που «σαρώνει» τα εν λόγω κοινωνικά στρώματα και τα ωθεί εκτός του παραγωγικά ενεργού πληθυσμού, είναι το γεγονός ότι η ανεργία στις τάξεις των ενηλίκων 25-64 ετών, με χαμηλή μόρφωση, διαμορφώθηκε στο 17%, το 2011, σωρρεύοντας συνολική αύξηση 10% από το 2008 κι εντεύθεν.

Αντίστοιχη άνοδος, πάντως, σημειώθηκε και στην Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Λετονία και τη Βουλγαρία, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cede-fop), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αποδίδοντας το φαινόμενο στην οικονομική κρίση. Στην κορυφή της λίστας τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται σε Σλοβακία και Λιθουανία, όπου προσεγγίζουν το 40%, σε αυτή την κατηγορία των εργαζομένων, ενώ συνολικά στην Ε.Ε. η αύξηση ήταν 5%, φθάνοντας το 2011 στο 14,8%.

Οι χώρες

Ειδικότερα, οι 11 χώρες, στις οποίες τα σχετικά ποσοστά ανεργίας ξεπερνούσαν το 15% το 2011, ήταν οι εξής: Σλοβακία (39,2%), Λιθουανία (37,3%), Εσθονία (26,4%), Ισπανία (26,4%), Λετονία (25,8%), Βουλγαρία (25,5%), Ουγγαρία (23,1%), Ιρλανδία (21,7%), Τσεχία (21,6%), Ελλάδα (17%) και Πολωνία (16,9%). Για τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της ε.ε., το αντίστοιχο ποσοστό κυμάνθηκε πέρυσι μεταξύ 5,4%, για την Ολλανδία, που φαίνεται ότι έχει βρει τρόπους απασχόλησης των εργαζομένων με χαμηλά τυπικά προσόντα και 13,9% για τη Γερμανία.

Η τελευταία, μάλιστα, κατόρθωσε να μειώσει 2,4% την ανεργία της συγεκριμένης κατηγορίας με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης να έχει επιτευχθεί μεταξύ 2010 και 2011. Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, τα άτομα ηλικίας 25-64 ετών με μέση ή υψηλή μόρφωση βρίσκονταν σε καλύτερη μοίρα, αφού η ανεργία στη δική τους περίπτωση αυξήθηκε μόνο 2% και 1,5% αντίστοιχα. Συμπέρασμα, όσο υψηλότερη ήταν η μόρφωση τόσο χαμηλότερη αποδείχτηκε η πιθανότητα εξόδου από την αγορά εργασίας.

imerisia.gr

alfavita.gr