Ως έλληνας πολιτης έχετε καταρχήν το δικαίωμα να ταξιδέψετε ελεύθερα , να κατοικήσετε καθώς και να ασκήσετε οικονομική δραστηριότητα σε κάθε κράτος της Ευρωπαικής Ενωσης υπό τις ίδιες προυποθέσεις με τους ημεδαπούς

Παρακάτω παραθέτουμε ένα έγγραφο από την γερμανική Πρεσβεία με επισημάνσεις και διαδικτυακούς συνδέσμους για εργασία και διαβίωση στην Γερμανία .

Για το έγγραφο πατήστε εδώ

Aιτήσεις
Oι πληροφορίες αντλήθηκαν απο τον διαδικτυακό τόπο της Γερμανικής Πρεσβείας griechenland.diplo.de