ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Νέο σύστημα φορολόγησης για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

Νέα σενάρια για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων και την φορολογική κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων εξετάζει τώρα το υπουργείο Οικονομικών.Μετά τις ισχυρές ενστάσεις που προέβαλαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ που μετέχουν στην τρικομματική επιτροπή για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, στο υπουργείο Οικονομικών κάνουν δεύτερες σκέψεις για τις ανατροπές στο φορολογικό καθεστώς 800.000 αυτοαπασχολούμενων και την φορολόγηση των μισθωτών και συνταξιούχων. Ειδικότερα, συζητείται να διατηρηθεί η σημερινή κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς μειώσεις στους ανώτατους φορολογικούς συντελεστές, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες να εφαρμοστεί κλιμακωτή φορολόγηση με συντελεστές από 20% έως και 35%.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τρόικα πιέζει ασφυκτικά ώστε οι φορολογικές αλλαγές οι οποίες θα αποδώσουν πρόσθετα έσοδα 2 δισ. ευρώ να έχουν κλείσει έως τη Δευτέρα παρά το γεγονός ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή το Δεκέμβριο.Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή σύσκεψη του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη με τους εκπροσώπους των κομμάτων (Ανδρ. Μακρυπίδη από το ΠΑΣΟΚ και Δημ. Χατζησωκράτη και Σ. Παπαθανασίου από την ΔΗΜΑΡ) εξετάσθηκαν προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες:

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες – ατομικές επιχειρήσεις: Αντί της επιβολής ενός φόρου με συντελεστή 35% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα προτείνεται η καθιέρωση κλίμακας με δύο ή τρεις φορολογικούς συντελεστές, για να περιοριστούν οι μεγάλες φοροεπιβαρύνσεις που προκύπτουν για τους αυτοαπασχολούμενους. Ειδικότερα προτείνεται η καθιέρωση:- Δύο συντελεστών φορολόγησης 20% και 35%, ανάλογα με το κλιμάκιο εισοδήματος ή εναλλακτικά

- Τρεις συντελεστές 20%, 25% και 35%.Ο συντελεστής 20% συζητείται να επιβληθεί για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι τις 16.000 ευρώ ενώ σε κάθε περίπτωση το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ καταργείται . Επίσης οι εκπρόσωποι των κομμάτων προτείνουν:

- Να εκπίπτουν από το συνολικό καθαρό εισόδημα των αυτοαπασχολουμένων όλες οι ασφαλιστικές εισφορές και όχι μόνο το 10% από το φόρο, όπως ισχύει σήμερα.- Να συνεχίσουν να φορολογούνται με τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων όσοι απασχολούνται με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας αλλά αμείβονται με «μπλοκάκια» παροχής υπηρεσιών, εφόσον έχουν δύο το πολύ εργοδότες και έχουν έδρα την κατοικία τους.

2. Μισθωτοί – Συνταξιούχοι:Να διατηρηθεί το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και η ισχύουσα φορολογική κλίμακα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Δηλαδή, να εξακολουθούν να ισχύουν συντελεστές φόρου 38%, 40% και 45% για εισοδήματα πάνω από τις 40.000 ευρώ και να μην εφαρμοστεί ενιαίος συντελεστής 35% για εισοδήματα πάνω από 26.000 ευρώ. Με την κλίμακα αυτή να φορολογούνται και όσοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα.3. Επιχειρήσεις: Αποφασίστηκε να μειωθεί η συνολική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων από 42,5% που είναι σήμερα σε 35%. Ειδικότερα, θα θεσπιστεί φορολογικός συντελεστής 19%, αντί 20% που ισχύει σήμερα, για τα αδιανέμητα κέρδη των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και επιπλέον 19% για τα μερίσματα αντί 25% που προβλέπεται σήμερα.

4. Οικογενειακά επιδόματα: Τα νέα οικογενειακά επιδόματα που θα καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 προτείνεται να ισοσταθμίζουν πλήρως τις έξτρα φορολογικές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν εξαιτίας της κατάργησης των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ