Για λίγους όπως φαίνεται θα είναι το επίδομα ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους.

Ο υπουργό Εργασίας κ. Γ. Βρούτσης που υπέγραψε την σχετική υπουργική απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή επιδόματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους.


Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι ασφαλισμένοι στους ασφαλιστικούς φορείς ΟΑΕΕ, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμποροι, καθώς και στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (εργαζόμενοι στον Τύπο).

Επίσης πρέπει να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν λαμβάνουν σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ, ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής.

Εισάγονται επίσης εισοδηματικά κριτήρια: το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τελευταία διετία τις 30.000 ευρώ και το ατομικό τις 20.000 ευρώ.

Ο δικαιούχος δεν πρέπει να έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση ή το μερίδιό του σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας

Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Ακόμη θα πρέπει να έχει διακόψει το επάγγελμα από την 1η Ιανουαρίου 2012 και για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος και να έχουν καταβάλλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας.

Το επίδομα είναι 360 ευρώ μηνιαίως και δικαιούχοι οι άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες, που διαθέτουν τρία τουλάχιστον έτη ασφάλισης και δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Το χρονικό διάστημα που θα καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας, είναι:

Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη για 3 μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη για 4 μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη για 5 μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη για 6 μήνες.


Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη για 7 μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη για 8 μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και εφεξής, για 9 μήνες.

Δείτε εδώ ολόκληρη την υπουργική απόφαση

tovima.gr

madata.gr