voucher.gov.gr αιτήσεις για την επιταγή εισόδου

Σήμερα Δευτέρα 15 Απριλίου ξεκινησαν οι αιτήσεις των ανέργων στο voucher.gov.gr για το πρόγραμμα Επιταγή voucher εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών που έχει προκηρυχτεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και θα είναι ανοικτό έως τις 20 Μάιου 2013.

Απο το νωρίς το πρωί ομως παρουσίαζεται πρόβλημα στην σελίδα voucher.gov.gr με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην μπορούν να κάνουν τιςς αιτήσεις τους .

Τι είναι το πρόγραμμα επιταγή voucher εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών

Αντικείμενο του προγράμματος Επιταγή voucher εισόδου αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες

πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης.

υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω επιταγής voucher εισόδου στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης (βλ. Σχετικά Αρχεία)

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιταγής voucher εισόδου

Ο αριθμός των άνεργων νέων (ωφελουμένων) που θα ωφεληθούν από τη δράση, ανέρχεται σε 35.000 άτομα, εκ των οποίων:

15.000 θα είναι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

20.000 θα είναι άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην Επιταγή voucher εισόδου πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Η βαθμολόγηση θα γίνεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, ξεχωριστά για την κάθε ομάδα ωφελουμένων («άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» και «άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών»).

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην Πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας». Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν από παρόχους κατάρτισης (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ., Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ κλπ.) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.

Κάθε άνεργος ηλικίας 18 έως 29 ετών που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούται μια προσωπική επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας με την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Επίσης αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει πάροχο κατάρτισης, πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μέσω της επιταγής, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον καταρτιζόμενο. Μεταξύ παρόχου κατάρτισης, επιχείρησης πρακτικής άσκησης και καταρτιζόμενου υπογράφεται τριμερής σύμβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα αυτής ο «Κώδικας Δεοντολογίας» (βλ. Σχετικά Αρχεία). Κάθε καταρτιζόμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρίας και το επίδομα πρακτικής άσκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Επιταγή voucher εισόδουκαι επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και έπειτα

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) παραπάνω και οι οποίοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών»

i. Να έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995

ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. Για τους υπόλοιπους όρους και προυποθέσεις, την διαδικασία υποβολής αίτησης, τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση, δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα σχετικά αρχεία.

Για τόυς Παρόχους Κατάρτισης

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων έχει:

Α) Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ.5 και

σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.

Β) Κάθε πάροχος κατάρτισης, θα πρέπει στην δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση , να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΦΕΛ 79/Α/2012). Για τους υπόλοιπους όρους και προυποθέσεις, την διαδικασία υποβολής αίτησης δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται

Επιταγή voucher εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.100€, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1400€, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος κατάρτισης, θα έχει παράσχει επιπρόσθετες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης από τις αρχικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης εργασίας του καταρτιζομένου.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Προϋπολογισμός

€ 130.000.000

Στην πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία περιλαμβάνεται η ενδεικτική κατανομή του Προϋπολογισμού και του αριθμού ωφελούμενων ανέργων ανά Περιφερειακή ενότητα.

Περίοδος υποβολής

από 15/4/2013 έως 20/5/2013 (-Ώρα 24:00 - Για τους ανέργους )

Για τους ωφελούμενους ανέργους:

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα,

πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Για τους παρόχους κατάρτισης

Οι αιτήσεις για το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα για τη δράση http://www.voucher.gov.gr από τις 15/04/2013.

ολη η προσκληση της επιταγής voucher εισόδου εδώ


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr