Οι ειδικευμένοι τεχνικοί και οι τεχνολόγοι καθώς και τα συναφή, με αυτές τις ειδικότητες, επαγγέλματα φαίνεται πως θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από τις τάσεις που προβλέπει πως θα έχουν διαμορφωθεί το 2020 στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Μεγάλοι κερδισμένοι; Ισως είναι υπερβολική η εκτίμηση, καθώς τα επαγγέλματα τεχνικών και τεχνολόγων ναι μεν θα αυξηθούν το 2020, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Κέντρο, κατά 17.7%, αλλά η άνοδος αυτή δεν θα θυμίζει σε τίποτε την έκρηξη που παρουσίασαν κατά τη χρονική περίοδο 2000 – 2010 όταν η αύξησή τους ήταν της τάξεως του 51,3% >>>.

Στις τελευταίες προγνώσεις του για την εξέλιξη των επαγγελματικών ομάδων μεσοπρόθεσμα στην Ε.Ε των 27 και αναφερόμενο ειδικότερα στην Ελλάδα. Το ευρωπαϊκό Κέντρο προβλέπει και μια δεύτερη ομάδα επαγγελμάτων που φαίνεται να επιβιώνει το 2020 με θετικό πρόσημο (3.6%) αλλά ταυτοχρόνως και με μεγάλη οπισθοχώρηση σε σύγκριση με την εκτίναξη του 38% που παρουσίασε στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Πρόκειται για τις θέσεις που δεν απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και σύμφωνα με τις προβολές του ευρωπαϊκού Κέντρου θα συνεχίσουν να αυξάνονται και στο σύνολο της Ε.Ε. (από 9.8% το 2000 σε 10.2% το 2010 και σε 11.2% το έτος 2025).

Ποιοι ακόμη θεωρείται πιθανό να βρουν δουλειές στην Ελλάδα του 2020; «Πωλητές εργαζόμενοι στις υπηρεσίες, χειριστές μηχανών και συναρμολογητές εργαλείων» υποδεικνύει η προβολή του Κέντρου. Μάλιστα ειδικότητες στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών αναμένεται να έχουν αύξηση 3.6% το 2020 (έναντι επέκτασης 25.2% τη χρονική περίοδο 2000 – 2010). Στο 0.9% προβλέπεται να ανέλθει η αύξηση των χειριστών μηχανημάτων (έναντι αύξησης 3.5% την πρώτη δεκαετία).

Μεγάλη υποχώρηση περιμένει τα ανώτερα και διευθυντικά στελέχη (-10.7% το 2020 έναντι 12.5% της περιόδου 2000 – 2010), τους ελεύθερους επαγγελματίες (-6.3% έναντι προηγούμενης αύξησης 33.1%, ενώ θα συνεχιστεί η απαξίωση επαγγελμάτων συνδεδεμένων με χειροτεχνίες, αλλά και με την εξειδικευμένη απασχόληση στην αγροτική οικονομία και την αλιεία.


ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ