Καθηγήτρια Γαλλικών πτυχιούχος, ζητείται από Κέντρο ξένων γλωσσών στην Αργυρούπολη. Στείλτε το βιογραφικό σας στο email: glymak12@otenet.gr