Ζητείται καθηγητής πτυχιούχος από Κέντρο ξένων γλωσσών στην περιοχή της Βάρης, για μικρές τάξεις.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση gourla.edu@gmail.com