Ρεπορτάζ KxgHellas.gr

Παρακάτω παρατίθενται τα επίσημα Sites όλων των εξεταστικων φορέων στην Ελλάδα ανά γλώσσα

Συμβουλευτείτε και το παρακάτω συνοπικό link

( Στο επισυναπτώμενο αρχείο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες

α/ τους εξεταστικούς φορείς και τα πτυχία που προσφέρουν, β/ τα εξεταζόμενα επίπεδα

γ/ την σύγκριση τους με το ευρωπαϊκό πρότυπο

δ/ συνδέσμους προς τους εξεταστικούς φορείς. )

Αγγλικά

Βritish Council

Hellenic American Union

Edexcel

English Speaking Board ( E.S.B. )

Trinity

Test of Interactive English ( T.I.E. )

E.D.I.

O.C.N.W.

City & Guilds

BULATS

Γαλλικά

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ( I.F.A. )

T.F.L.F.

Γερμανικά

osd

Goethe

Ισπανικά

Cervantes

Ιταλικά

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσ/νικής (CELI, CIC, DIPLOMA)

Dante Alighieri Θεσσαλονίκη (PLIDA)

Τούρκικα

Τίνα Ζωγοπούλου

Ρώσικα

Ινστιτούτο Πούσκιν

Κινέζικα

Κέντρο Ιαπωνικών και Κινέζικων σπουδών

Κινέζικη Πρεσβεία

Αλβανικά

Σχολή Βαλκανικών Σπουδών

Κ.Π.Γ. ( για Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τούρκικα )

Κ.Π.Γ. (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) site Ε.Κ.Π.Α.

Κ.Π.Γ. (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) site Α.Π.Θ.

Κ.Π.Γ. (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) επίσημο site υπό ανανέωση

Κ.Π.Γ. (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) link Υπουργείου Παιδείας με χρήσιμες πληροφορίες