Βασική προτεραιότητα παραμένει η εκπαίδευση των παιδιών για τις ελληνικές οικογένειες, οι οποίες δεν φαίνεται να πτοούνται από το ύψος των διδάκτρων, ακόμα και στην επιλογή ξενόγλωσσων ή μέσης εκπαίδευσης φροντιστηρίων. Η ποιότητα φαίνεται να κατακτά την πρωτιά στις παραμέτρους των επιλογών.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το κόστος της φροντιστηριακής εκπαίδευσης απασχολεί πρωτίστως μόνο το 37% των ελληνικών οικογενειών, οι οποίες δαπανούν κατά μέσο όρο 3.500 ευρώ σε φροντιστήρια, δηλαδή το 1/9 του μέσου οικογενειακού εισοδήματος.

Σύμφωνα με την έρευνα, πρώτο κριτήριο επιλογής φροντιστηρίου αποτελεί η ποιότητα του προσωπικού, καθώς 65% των ερωτηθέντων την λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Οι επιδόσεις, οι επιτυχίες των μαθητών απασχολούν το 45% των ερωτηθέντων.

Εντούτοις, πολλοί είναι οι μαθητές, οι οποίοι αλλάζουν γραμμή πλεύσης, από το ιδιαίτερο στο φροντιστηριακό μάθημα (17%). Σύμφωνα τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής τα δίδακτρα έχουν μειωθεί κατά :20% από την αρχή της σχολικής χρονιάς, όπως είναι κατανοητό σε περιόδους οικονομικής ανέχειας.

Εξάλλου, μία μεγάλη πλειοψηφία (72%) προσδοκούν τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας με το σύστημα διανομής των κουπονιών. Τα επιδοτούμενα αυτά προγράμματα ΕΣΠΑ θα δίνουν τη δυνατότητα χορήγησης κουπονιών σε οικογένειες, βασισμένα σε κοινωνικά κριτήρια, έτσι ώστε να μπορούν οποτεδήποτε να τα χρησιμοποιούν, ακόμα και στην ιδιωτική εκπαίδευση.

φιλολογικος ιστοτοπος