Του Απόστολου Λακασά

Ράβει και ξηλώνει το υπουργείο Παιδείας το κείμενο με τις προϋποθέσεις για την αδειοδότηση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και υπηρεσιών. Ήδη δόθηκε διετής παράταση, έως το 2015, για τη συμμόρφωση των φροντιστηρίων με τους νέους όρους που θέτει η πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-16 (ν. 4093/2012), ενώ αναμένονται και νέες αλλαγές (πλην της χρονικής παράτασης).

Ο λόγος; Οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων έχουν αντιδράσει έντονα καθώς θεωρούν ότι δεν είναι εύκολο να εναρμονιστούν με τις κτιριακές προϋποθέσεις. Βέβαια, το θολό τοπίο με το τι ισχύει με βάση το Μεσοπρόθεσμο, το τι εξετάζεται να αλλαχθεί και το τι θα αλλαχθεί στο τέλος ενισχύει την αίσθηση ότι το 2015 οι ουσιαστικές ανατροπές στο καθεστώς λειτουργίας των φροντιστηρίων θα είναι ήσσονος σημασίας. Μείζον ζήτημα είναι ότι «χωρίζει τα φροντιστήρια σε δύο κατηγορίες. Αυτά που μπορούν να έχουν έως 75 παιδιά ανά ώρα και τα μεγαλύτερα. Αυτό μας περιορίζει, διότι ελάχιστα φροντιστήρια έχουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Από την άλλη, το άνοιγμα της αγοράς δείχνει να ευνοεί τα ιδιωτικά σχολεία που πλέον μπορούν τις απογευματινές ώρες να λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις τους φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών», ανέφερε στην «Κ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής Γιάννης Βαφειαδάκης. Ειδικότερα, εκτός από τη χρονική παράταση για τη συμμόρφωση με τις νέες κτιριακές προϋποθέσεις για τα φροντιστήρια, αποφασίστηκαν και οι εξής αλλαγές:

- Για τις νέες άδειες των ήδη λειτουργούντων κέντρων ξένων γλωσσών η γνωστοποίηση θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι στο κέντρο του τηρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν οι ισχύουσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας. Για τη γνωστοποίηση δεν θα απαιτείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

- Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός φοιτούντων μαθητών ανά ώρα στα μικρά φροντιστήρια θα προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του φροντιστηρίου διά 2,5 και όχι διά 3, που ίσχυε έως τώρα.

- Σε σχέση με την ποινή 10ετούς άρσης της άδειας, θα ισχύουν τα εξής: Σε περίπτωση που ο έλεγχος διαπιστώσει μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου, κατ’ αρχάς θα γίνεται σύσταση για συμμόρφωση. Η ποινή 10ετούς άρσης αδείας θα επιβάλλεται όταν από τον επανέλεγχο διαπιστωθεί μη συμμόρφωση στη σύσταση.

Από την άλλη, πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι θα υπάρξουν αλλαγές στη ρύθμιση για πιστοποίηση από την πυροσβεστική των πολύ μικρών φροντιστηρίων. Χαρακτηριστικό, άλλωστε, του αλαλούμ που επικρατεί είναι ότι αρμόδια εκπαιδευτική διεύθυνση ζητεί για την αδειοδότηση το συνολικό εμβαδόν φροντιστηρίου να αντιστοιχεί σε 2,5 τ.μ. ανά μαθητή, ενώ για την άδεια πυρασφάλειας απαιτούνται 6 τ.μ. ανά μαθητή.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν όροι τους οποίους οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων θεωρούν υπερβολικούς ή ότι κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με την επιταγή για άνοιγμα της αγοράς. Για παράδειγμα, ζητείται οι τζαμαρίες στο φροντιστήριο να μην είναι καλυμμένες, ώστε να μπαίνει φως. Επίσης, για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας νέου φροντιστηρίου απαιτείται ένα είδος συστατικής επιστολής από τον προηγούμενο εργοδότη. «Και εάν κάποιος ήλθε σε ρήξη με τον ιδιοκτήτη φροντιστηρίου όπου δούλευε, τι πρέπει να κάνει;», αναρωτιέται καθηγήτρια ξένων γλωσσών. «Το Μνημόνιο άφηνε το τοπίο ανοιχτό ζητώντας μόνο απελευθέρωση του χρόνου. Πώς προέκυψαν όλα τα παραπάνω;», αναρωτιέται έμπειρος καθηγητής – ιδιοκτήτης φροντιστήριου μέσης εκπαίδευσης.

Πηγή: Καθημερινή