Ρεπορτάζ KxgHellas.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : Αλλαγές στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου

Ενα ερώτημα που υπήρχε ήταν το τί θα γίνει με τις εξετάσεις του Γαλλικού Ιστιτούτου της Δευτέρας 5 Μαίου καθώς θα είναι η επομένη των εκλογών και υπήρχαν ενδεχόμενα θέματα με τα εξεταστικά κέντρα .

Μετά από αποκλειστικές πληροφορίες οι εξετάσεις της ημερας εκείνης μετατίθενται ως ακολούθως

Προφορικά DELF Α1 Δευτερα 7 Μαίου --> Τρίτη 15 Μαίου ( το απόγευμα με ίδιο πρόγραμμα για τους υποψηφίους )

Προφορικά Sorbonne B2 Δευτέρα 7 Μαίου --> ( πιθανή ημερομηνία το πρωί της γραπτής εξέτασης του πτυχίου , θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση )

Ρεπορτάζ KxgHellas.gr