1. Εντός του εξεταστικού χώρου εισέρχονται μόνο οι υποψήφιοι με την ταυτότητά τους ή οιοδήποτε επίσημο έγγραφο, με σφραγισμένη φωτογραφία του υποψηφίου. Αυτό το μέτρο εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή και ηρεμία των υποψηφίων.

2. Χρησιμοποιείτε μόνο στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος. Χρήση διορθωτικού - χωρίς υπερβολή- επιτρέπεται.

3. Δεν αναχωρείτε από την αίθουσα παρά μόνο με τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου.

4. Δεν επιτρέπονται σημειώσεις, βιβλία κλπ παρά μόνο Γαλλογαλλικά λεξικά στις προβλεπόμενες γι’ αυτό εξετάσεις ( ιδέ ιστοσελίδα μας).

5. Στις προφορικές εξετάσεις Sorbonne C1,C2 λογοτεχνίας εξετάζεστε σε απόσπασμα από την προβλεπόμενη ύλη.

6. Η προσπάθεια αντιγραφής ή παρενόχλησης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό για 2 χρόνια από τις εξετάσεις.

7. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε όλο το χρόνο που προβλέπεται για την προετοιμασία στις προφορικές εξετάσεις. Η διάρκεια τόσο για τις προφορικές όσο και για τις γραπτές εξετάσεις αναγράφεται σε όλα τα έντυπα καθώς και στην περιγραφή των εξετάσεων που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

8. Μπορείτε να σημειώνετε με στυλό, μολύβι …πάνω στο γραπτό σας σημεία που σας βοηθούν στην κατανόηση αυτού ( ιδιαίτερα στις εξετάσεις DALFC1,C2).

9. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν τέλος Ιανουαρίου 2016 με την ίδια διαδικασία όπως και οι προσκλήσεις.

Για οιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε μόνο ηλεκτρονικά στο :

[email protected]

xeniglossa.gr