Συνέχεια ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δείτε τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις Μαΐου 2016.

DELF – DALF - SORBONNE STATISTIQUES POURCENTAGES DE RÉUSSITE

ΜΑΙ 2016

DELF

A1.1 PRIM

100%

A1 PRIM

95,70 %

A2 PRIM

98,91 %

A1

99,73 %

A2

94,64 %

B1

78,03 %

B2

69,78 %

DALF

C1

67,65 %

C2

68,93 %

MAI 2016

SORBONNE

B1

89,26 %

B2

74,48 %

C1.LIT

93,46 %

C1

80,53 %

C2

76,36 %

C3

75,00 %