Αγαπητοί διαγωνιζόμενοι DELF / DALF εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2016,

Όπως έχετε ήδη διαπιστώσει, τα βρίσκονται ήδη στο διαδίκτυο (στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας www.ifa.gr). Σας έχουμε ήδη ανακοινώσει πριν από τις γραπτές εξετάσεις ότι τα σας μπορείτε να τα συμβουλευθείτε και να τα εκτυπώσετε με το προσωπικό δωδεκαψήφιο κωδικό υποψηφίου. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα εκτυπώνουν με τον κωδικό κέντρου. Με αυτό τον τρόπο συνεχίζετε να αναζητάτε τα αποτελέσματα σας όπως σας είχαμε υποδείξει και πριν από τις γραπτές εξετάσεις. Μπορείτε με τον κωδικό αυτόν και μόνο αυτόν, να εκτυπώνετε την απόδειξη των εξετάστρων σας. Τα κέντρα ξένων γλωσσών μπορούν να εκτυπώσουν τις αποδείξεις των μαθητών τους στο accès candidat με το προσωπικό δωδεκαψήφιο κωδικό υποψηφίου. Σε περίπτωση δε απώλειας της ατομικής πρόσκλησης ή αν ο υποψήφιος παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε εξετάσεις και δεν είναι κάτοχος παλαιοτέρων διπλωμάτων, τότε μπορεί να ανακτήσει τον κωδικό του μέσω της ιστοσελίδας μας

https://eservices.ifa.gr/accounts/login/?next=/

Στην κεντρική σελίδα του θα πάτε στις "εγγραφές on line", θα μπείτε με τους κωδικούς σας (όνομα χρήστη - κωδικό πρόσβασης) όπως και στις εγγραφές και θα πάτε στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Εκεί αναφέρεται ο κωδικός του υποψηφίου.

https://eservices.ifa.gr/accounts/login/?next=/

Όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα μπορείτε σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία για τα DELF / DALF μόνο, να ακολουθείτε την διαδικασία που αναγράφεται στον κανονισμό εξετάσεων (αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας www.ifa.gr).

Σας ευχαριστούμε ακόμα μία φορά για την εμπιστοσύνη σας!

Αξιοσημείωτο : Τα αποτελέσματα του πανεπιστημίου της Σορβόννης θα ανακοινωθούν τέλος Ιανουαρίου 2017.

Επικοινωνείτε μόνο στο : [email protected]