Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία στις εξετάσεις οι οποίες διεξήχθησαν ως τώρα και σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα Ιουνίου 2017 για τα εν αναμονή διπλώματα.

Τέλος Μαΐου, όπως σας είχαμε ενημερώσει θα μπορούν οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν την πρόσκλησή τους με την ακριβή ώρα από την ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου. .

Το μήνυμα δεν αφορά όσους έχουν ήδη παρευρεθεί στις προφορικές εξετάσεις DELF B2/SORBONNE.

Υπενθυμίζω επίσης ότι όσοι δεν μπορούσαν να παρακαθήσουν στις εξετάσεις του Μαΐου και μας ενημέρωσαν, εκλήθησαν το Μάιο.

Προς τούτο καμμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αφού δεν υπάρχει άλλη εξεταστική περίοδος για τις προφορικές εξετάσεις και βεβαίως τις γραπτές εξετάσεις DALF.

Υπενθύμιση : Τα μηνύματα σας να αποστέλλονται στο : [email protected]

Épreuves orales DELF B2 / SB B2 / SB C1 / SB C2 : ATHÈNES

Épreuves écrites et orales DALF C1-C2 : ATHÈNES, LARISSA, PATRAS, RETHYMNON

DIPLÔME

DATE

HORAIRE

DELF B2 oraux

18/06/2017

09h00 - 14h00

DALF C1 oraux

17/06/2017

09h00 - 14h00

DALF C1 écrits

17/06/2017

16h00 - 20h00

DALF C2 oraux

16/06/2017

17/06/2017

16h00 - 20h30

09h00 - 13h00

DALF C2 écrits

17/06/2017

16h30 - 20h00

SORBONNE B2 oraux

24/06/2017

09h00 - 14h00

SORBONNE C1 oraux

23/06/2017

09h00 - 14h00

SORBONNE C2 oraux

24/06/2017

09h00 - 15h00

Προφορικές εξετάσεις DELF B2 / SB B2 / SB C1 / SB C2 : ΑΘΗΝΑ

Γραπτές και προφορικές εξετάσεις DALF C1-C2 : ΑΘΗΝΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΠΑΤΡΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ

DELF B2 προφορικά

18/06/2017

09h00 - 14h00

DALF C1 προφορικά

17/06/2017

09h00 - 14h00

DALF C1 γραπτά

17/06/2017

16h00 - 20h00

DALF C2 προφορικά

16/06/2017

17/06/2017

16h00 - 20h30

09h00 - 13h00

DALF C2 γραπτά

17/06/2017

16h30 - 20h00

SORBONNE B2 προφορικά

24/06/2017

09h00 - 14h00

SORBONNE C1 προφορικά

23/06/2017

09h00 - 14h00

SORBONNE C2 προφορικά

24/06/2017

09h00 - 15h00