Ηλεκτρονικές εγγραφές στις εξετάσεις DELF/DALF/SORBONNE εξεταστικής περιόδου Μαϊου 2018, από 01 έως 18 Φεβρουαρίου 2018.

Ετήσιο Πρόγραμμα εξετάσεων 2017-2018

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων - DELF - DALF - SORBONNE - Μάϊος 2018

Τιμές: Εξέταστρα CIEP - SORBONNE

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ DELF / DALF / SORBONNE 2017-18

Πώς να εγγραφείτε

1. Διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις DELF-DALF-SORBONNE

2. Κανονισμός

3. Αίτηση εγγραφής για Πανεπιστημιακές εξετάσεις

4. Τιμές : Εξέταστρα CIEP - SORBONNE

Τιμές : Πιστοποιήσεις - Μεταφράσεις - Λοιπές Υπηρεσίες

5. Ειδικές περιπτώσεις

Το Γαλλικό Ινστιτούτο φροντίζει ώστε τα θέματα του να είναι δακτυλογραφημένα και σε σύστημα Braille για τους έχοντες πρόβλημα όρασης συμπολίτες μας. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα υπαγόρευσης σε όσους εκ των πραγμάτων και με γνωμάτευση επιτροπής δεν μπορούν να γράφουν. Συμπληρωματικός χρόνος 30 λεπτών παραχωρείται στα επίπεδα Α1-Α2-Β1 και 60 λεπτών για τα επίπεδα Β2-C1-C2 για τους υποψηφίους οι όποιοι κατέθεσαν τις βεβαιώσεις τους την ημέρα εγγραφής.

Τα γραπτά διορθώνονται από δύο καθηγητές με Μάστερ στις μαθησιακές δυσκολίες.