Τα αποτελέσματα DELF / DALF και SORBONNE B1 θα αναρτηθούν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος www.ifa.gr ή www.ift.gr

Όπως ήδη γνωρίζετε πρέπει όπου και να ευρίσκεστε να έχετε τον δωδεκαψήφιο κωδικό μαζί σας διαφορετικά δεν μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε αποτελέσματα και απόδειξη πληρωμής. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ο δωδεκαψήφιος κωδικός αναγράφεται:

I. Στην ατομική πρόσκληση του υποψηφίου

II. Σε προηγούμενα διπλώματα που ενδεχομένως έχει παραλάβει ο υποψήφιος

III. Για τους ελεύθερους υποψήφιους και σε περίπτωση απώλειας της ατομικής πρόσκλησης αν ο υποψήφιος παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε εξετάσεις και δεν είναι κάτοχος παλαιοτέρων διπλωμάτων, τότε μπορεί να ανακτήσει τον κωδικό του μέσω της ιστοσελίδας μας www.ifa.gr. Στην κεντρική σελίδα του IFG θα πάτε στις «εγγραφές on line», θα μπείτε με τους κωδικούς σας (όνομα χρήστη – κωδικό πρόσβασης) όπως και στις εγγραφές, και θα πάτε στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Εκεί αναφέρεται ο κωδικός του υποψηφίου.

IV. Ο κωδικός υποψηφίου σας έχει ήδη σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Σχολεία και Κέντρα γλωσσών έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τους μαθητές τους εφόσον έχουν αναλάβει τις ομαδικές εγγραφές τους. Δεν μπορεί να τους ενημερώσει η Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Τα αποτελέσματα SORBONNE B2 – C1 – C2 θα ανακοινωθούν την 20η Σεπτεμβρίου 2020.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων θα παραμείνει κλειστή από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου 2020. Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος επικοινωνήστε μαζί μας μετά τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.