Στις 14 Μαΐου ξεκινά ο 17ος κύκλος διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου της Στοάς του Βιβλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιουνίου.

Στον 17ο κύκλο θα διδάξουν επίλεκτα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα της ειδικότητάς τους που αναφέρονται στη μετάφραση, την αρχιτεκτονική των Αθηνών (18ος-19ος αι.), την ελληνική ιστορία και ιστοριογραφία, την ελληνική λογοτεχνία, τη σύγχρονη δραματολογία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μαθημάτων


Στόχος των επιτυχημένων διαλέξεων-μαθημάτων που γίνονται στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς του Βιβλίου είναι να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο, ασχέτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης, να διευρύνει τους ορίζοντες τής σκέψης του και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα με σειρές μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντικειμένων.

Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κ.λπ.). Μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί συζήτηση. Επίσης, κατά την κρίση τού διδάσκοντος, διανέμεται διδακτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Newsroom ΔΟΛPosted Image