Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και γενικά σε όσους θέλουν να ενημερωθούν περισσότερο για την φύση , την διάγνωση και την αντιμετώπιση αυτής της διαταραχής.

Σκοπός:

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να απαντήσει στα ερωτήματα που αφορούν την αιτιολογία και τα συμπτώματα της δυσλεξίας καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.

Περιγραφή:

Οι ειδικές μαθησιακές διαταραχές είναι οι διαταραχές που αφορούν την μάθηση και ειδικότερα τις δυσκολίες εκείνες που αντιμετωπίζονται στην κατάκτηση και την χρήση δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, επεξεργασίας του γραπτού λόγου ή μαθηματικών ικανοτήτων.

Η δυσλεξία ως ειδική μαθησιακή διαταραχή αναφέρεται συνήθως σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ανάγνωση, την γραφή και την ορθογραφία, τα οποία δεν συμβαδίζουν με το νοητικό τους δυναμικό, την ηλικία τους και τις εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες.

Η δυσλεξία αποτελεί ίσως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα προς διερεύνηση στο χώρο της εκπαίδευσης και γεννά απορίες που χρήζουν περαιτέρω πληροφόρηση. Υπάρχει η δυνατότητα να διαγνώσουμε την δυσλεξία; Πως θα υποψιαστούμε την ύπαρξη του προβλήματος ; Ποια είναι τα αίτια της διαταραχής ; Ποίες είναι οι ηλικίες που αφορά ; Πως γίνεται η αποκατάσταση αυτής της δυσκολίας;

Περιεχόμενα σεμιναρίου

• Η δυσλεξία στα πλαίσια των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

• Πώς ορίζεται η δυσλεξία ως διαταραχή ;

• Συμπτώματα της δυσλεξίας

• Αναφορά στις θεωρίες αιτιολογίας της δυσλεξίας

• Οι γνωστικές αδυναμίες των δυσλεξικών ατόμων

• Αξιολόγηση και διάγνωση του προβλήματος

• Πλαίσιο αποκατάστασης της δυσλεξίας

• Άλλες διαταραχές που μπορεί να συνυπάρχουν με την δυσλεξία

• Ψυχολογικές συνέπειες της δυσλεξίας

• Ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών

Πληροφορίες

Θα δοθούν σημειώσεις και βιβλιογραφία

Διάρκεια: 5 ώρες

Κόστος συμμετοχής: 50€


Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Tόπος: Αυγής 55 & Μπιζανίου 1 Ν.Ηράκλειο


10.00 – 15.00 ώρα

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

semifind.gr