Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. και ο Κλάδος Εξελικτικής Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε., συνδιοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, από τις 17 έως τις 20 Μαΐου 2012, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.exeliktiki2012.gr

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Παναγιώτα Βορριά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
  • Χώρος: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ (Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου)

  • Διοργάνωση: Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. και ο Κλάδος Εξελικτικής Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε.,

Συνημμένα