Διοργάνωση: Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση Πολυχώρος «Απόλλων» - Πειραιάς.

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: [email protected] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

20 & 21 Οκτωβρίου 2012. Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (επιστημονικός σύλλογος ‐ αρ. απόφ. αναγν. Πρωτοδικείου Αθηνών: 629/2004 ‐ http://www.eeep.gr) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, για συμμετοχή με εργασίες τους στο 9ο Συνέδριο ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ ‐με τίτλο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» ‐ και ημερομηνίες πραγματοποίησής του την 20ή & 21η Οκτωβρίου 2012, στον Πολυχώρο «Απόλλων» στον Πειραιά, με τα εξής:

1. Στόχοι του 9ου Συνεδρίου:

• Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη

• Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

• Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στο χώρο δράσης τους.

• Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, που θα αναδείξει σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε.

2. Ποιους αφορά:

• Εκπαιδευτικούς προδημοτικής, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη

• Φοιτητές προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες του πεδίου των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

• Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

• Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση

• Φορείς & εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων).

4. Θεματολογία συνεδρίου:

• Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και μάθηση, στην προδημοτική, πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

• Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διοικητική υποστήριξη της εκπαίδευσης.

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

• Μελέτες και έρευνες, σχετικά με θέματα Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Εκπαιδευτικό λογισμικό

• Εκπαιδευτικό Διαδίκτυο (Εκπαιδευτικές πύλες, ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης και εφαρμογές e-Learning, συνεργατική μάθηση, συνεργασίες σχολείων, μαθητών εκπαιδευτικών).

• Web 3.0, Blogs, Wikis & Εκπαίδευση

• Κοινωνικά δίκτυα κι εκπαίδευση (Social Νetworks & Social Media)

• Διαδικτυακά γνωστικά εργαλεία, σχολικές ιστοσελίδες: σχεδίαση δομής, περιεχομένου και εργαλείων, αξιολόγηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων

• Θέματα ασφάλειας του Διαδικτύου. Κοινωνικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου από τους νέους. Διαδίκτυο και παιδί

• Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο

• Χρήση του διαδικτύου στην επιμόρφωση κι εκπαίδευση από απόσταση.

• Άτυπη εκπαίδευση & Τ.Π.Ε.

• Εκπαιδευτική πολιτική & Τ.Π.Ε.

• Διαδραστικός πίνακας & διδασκαλία

• Ψηφιακή τάξη – φορητά εργαστήρια Η/Υ

• Μιντιακός γραμματισμός (Media Literacy)

5. Επιζητούμενες εργασίες:

• Εισηγήσεις

• Σύντομες ανακοινώσεις.

• Αναρτήσεις αφίσας.

• Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού.

6. Κρίσιμες ημερομηνίες:

• Ως την 1η Μαΐου 2012: Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για α΄ κρίση.

• 20 & 21 Οκτωβρίου 2012 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου.Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://synedrio9.com .