Μια συλλογή με αρκετά από τα προγράμματα ανοιχτού λογισμικού.Το περιβάλλον του OpenDisk έχει όλα τα προγράμματα ταξινομημένα στις κατηγορίες Design, Educational, Games, Internet, Multimedia, Productivity και Utilities.Επιλέγοντας κάποια κατηγορία, εμφανίζονται αριστερά τα ονόματα των προγραμμάτων και μία σύντομη περιγραφή για καθένα από αυτά.Δεξιά, δίπλα σε κάθε πρόγραμμα υπάρχουν δύο εικονίδια,ένα για περισσότερες πληροφορίες και ένα για άμεση εγκατάσταση.Πατώντας το εικονίδιο για περισσότερες πληροφορίες, περνάμε σε μία οθόνη στην οποία υπάρχει ένα αρκετά μεγαλύτερο κείμενο παρουσίασης του προγράμματος, καθώς και δύο χαρακτηριστικές οθόνες του.Δεξιά πάνω υπάρχει το εικονίδιο ενός πιγκουίνου –το οποίο οδηγεί σε μία οθόνη παρουσίασης του Linux– καθώς και το εικονίδιο άμεσης εγκατάστασης. Σε μερικά προγράμματα υπάρχει ένα ακόμη εικονίδιο, το οποίο εμφανίζει το εγχειρίδιο σε μορφή PDF.

κάντε κλικ στο παρακάτωhttp://www.theopendisc.com/

πηγή: CΓΟ