Εισηγητής: Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη – Πέτρος Γ. Παναγιώτου (πιστοποιημένοι εκπαιδευτές). Τρόπος Παρακολούθησης Σεμιναρίου:

Α) Σε αίθουσα διδασκαλίας

β ) Online μέσω Internet με εικόνα και ήχο ζωντανά από την αίθουσα διδασκαλίας Σε ποιους απευθύνεται:

1. Σε κάθε εκπαιδευτικό στην ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση που επιθυμεί να εξοικειωθεί με τις βασικές λειτουργίες των διαδραστικών πινάκων και του λογισμικού που τους συνοδεύει.

2. Σε φοιτητές παιδαγωγικών σχολών που Θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας έχοντας ένα σημαντικό εφόδιο στα χέρια τους.

3. Σε «πολλαπλασιαστές» που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

4. Σε ιδιοκτήτες κάθε τύπου εκπαιδευτηρίων που θέλουν να κατευθύνουν σωστά τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα εκπαιδευτήρια τους και να δουν να αξιοποιούνται σωστά οι επενδύσεις τους σε υλικό. Σκοπός:Στο τέλος των σεμιναρίων κάθε εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί με άνεση τον διαδραστικό πίνακα, να δημιουργεί υλικό με το λογισμικό του πίνακα που θα καλύπτει τις ανάγκες της διδασκαλίας του αλλά και να τον χρησιμοποιεί για να παρουσιάσει εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό που έχει προμηθευτεί ή δημιουργήσει με άλλα λογισμικά. Περιγραφή:Πρόγραμμα σεμιναρίου

1. O κόσμος αλλάζει … Η εκπαίδευση αλλάζει… Τα χαρακτηριστικά των ρόλων του εκπαιδευτικού και του μαθητή έτσι όπως αυτοί διαμορφώνονται μέσα από τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία.

2. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα στην τάξη.

2.1 Η έννοια της αλληλεπίδρασης.

2.2 Υποδειγματική διδασκαλία (παραδείγματα έτοιμων μαθημάτων ιστορίας, άλγεβρας, ξένης γλώσσας, γλώσσας)

3.1 Τύποι διαδραστικών πινάκων. Τα κυριότερα μοντέλα της αγοράς και τα λογισμικά τους. SmartBoard, MLS-IQ

3.2 Συνδεσμολογία, βασικά εργαλεία, δυνατότητες λογισμικών.

4. Δημιουργία μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους. Πληροφορίες Συμμετοχής:1. Το σεμινάριο γίνεται σε ομάδες 6-12 ατόμων

2. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν:

• Βεβαίωση παρακολούθησης. Όσοι εξ αυτών το επιθυμούν μπορούν να πιστοποιηθούν με έξτρα κόστος και κατόπιν εξετάσεων από φορέα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΟΠΠΕΠ).

• Ηλεκτρονικές σημειώσεις.

3. Προσφέρονται καφές και αναψυκτικά

Κόστος: 65 €


11/07/2012

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Tόπος: Περικλέους 21 και Αισχύλου, Νεάπολη

16.00-21.00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210 4930733

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος