Η ΠΡΟΜΕΑ (Εταιρεία Προαγωγής Μεθοδολογιών Έρευνας και Ανάπτυξης) διοργανώνει και σας προσκαλεί στην εκδήλωση:

LUDUS Days on serious games


www.exelia.gr/workshopπου θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου

στο κτίριο του ALBA Graduate Business School στην οδό Ξενίας 6-8, Αθήνα.Στην εκδήλωση θα έχετε την ευκαιρία να συναντηθείτε με:

· Προγραμματιστές και δημιουργούς εκπαιδευτικού λογισμικού.

· Ομάδες σχεδιασμού και παραγωγής ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας.

· Στελέχη διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

· Ειδικούς επικοινωνίας και μάθησης.

· Επιχειρηματίες και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας.

· Εκπαιδευτές, δασκάλους και ερευνητές.

Στην εκδήλωση «LUDUS Days on serious games» θα έχετε τη δυνατότητα:

· Να συμμετάσχετε σε ένα εργαστήριο για την «παιχνιδοποίηση» (gamification) στο χώρο της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας.

· Να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας στην Ευρώπη από ειδικούς πρωτοπόρων εταιρειών.

· Να ακούσετε ενδιαφέρουσες ιστορίες και τις μελλοντικές στρατηγικές επιτυχημένων εταιρειών και κοινοπραξιών που έχουν αναπτύξει καινοτόμα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας.

· Να συμμετάσχετε στο παιχνίδι προσομοίωσης «The Synergy Simulation» που αφορά την εφαρμογή οργανωσιακών αλλαγών στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.

· Να γνωρίσετε τις απόψεις έμπειρων εκπαιδευτικών σχετικά με την υπάρχουσα χρήση και την προοπτική ενσωμάτωσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας στα σχολεία.

· Να αναπτύξετε δίκτυα επικοινωνίας με εταιρείες και οργανισμούς που αναπτύσσουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας και να αποκτήσετε πολύτιμες επαγγελματικές επαφές.


Για τη συμμετοχή σας, απαιτείται προεγγραφή, καθώς υπάρχουν περιορισμένες θέσεις διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία της εκδήλωσης και τη διαδικασία εγγραφής, παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα www.exelia.gr/workshop.