Βρισκόμαστε στο μέσον της σχολικής χρονιάς και σε λίγο θα χρειαστεί να παραδώσετε Ελέγχους Τριμήνου ή να ενημερώσετε τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών.

Είστε σωστά προετοιμασμένοι;Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Καθηγητές, Δασκάλους, Διευθυντές Σπουδών και Διοικητικό Προσωπικό που έρχεται σε επαφή με γονείς

  • Νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την Εκπαίδευση και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Το σεμινάριο 'Αποτελεσματική Ενημέρωση Γονέων' προσφέρεται:
  • σε μεμονωμένους ή ομάδες εκπαιδευτικών στην αίθουσα σεμιναρίων της Argoudelis E&T

  • in house, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και το προσωπικό συγκεκριμένων εκπαιδευτικών οργανισμών, στο δικό τους χώρο


Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το Σεμινάριο