Περιγραφή

Η ημερίδα με τίτλο «Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Αγγλική γλώσσα σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» είναι πρώτη από μία ολόκληρη σειρά προγραμμάτων που στόχο έχει να εξοικειώσει τους ξενόγλωσσους καθηγητές με την έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών αλλά και την ορθή αντιμετώπιση τους σε βάθος χρόνου. Επιπροσθέτως, οι καθηγητές θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και να ανταποκριθούν επαρκώς σε κάθε διαφορετική εκπαιδευτική ανάγκη που έχει προκύψει ή προκύπτει.

Μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας διαφορετικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Ας μην ξεχνάμε πως οι ΜΔ είναι, πλέον, μέρος της ζωής πολλών ατόμων και οικογενειών και δεν επιτρέπεται σε κανέναν εκπαιδευτικό να μην γνωρίζει τη φύση αλλά και την αντιμετώπιση τους.

Ο δρόμος της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι μακρύς κι όχι στρωμένος με ροδοπέταλα αλλά διανύουμε μια εποχή που δεν επιτρέπεται μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες να μην αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι αλλά κι επαρκείς. Τους οφείλουμε τον δρόμο της γνώσης και το όραμα μας είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πως αυτή την κατεύθυνση.

Ενότητες που θα καλυφθούν

Γενικά στοιχεία για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και την αξία της πρώιμης παρέμβασης στην ξένη γλώσσα

  • Σημασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης σε μαθητές με ΜΔ αλλά και νευροτυπικούς μαθητές
  • Στάδια αξιολόγησης
  • Κλίμακες χορήγησης (θα δοθεί το θεωρητικό υπόβαθρο και αναλυτικά πρακτικά παραδείγματα για κάθε κλίμακα)
  • Πως αξιολογούνται τα αποτελέσματα από τους εκπαιδευτικούς;
  • Συζήτηση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους γονείς
  • Συγγραφή αποτελεσμάτων εάν αυτά πρόκειται να δοθούν στους γονείς

Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι καθηγητές όλων των ξένων γλωσσών και γενικά όσοι ασχολούνται με τη διδασκαλία γλωσσών.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι στην Ελληνική προς διευκόλυνση όλων των συμμετεχόντων αλλά το εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί και το workshop θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Διάρκεια ημερίδας

6 ώρες (10.00 – 16.00)

Ξεχωριστό πρακτικό workshop

4 ώρες (10.00 – 14.00)


*Σημαντική Σημείωση: Η ημερίδα και το workshop θα πραγματοποιηθούν σε δύο συνεχόμενες Κυριακές.

Εισηγήτρια

Ξυδοπούλου Έλενα

Διευθύντρια Πρότυπου Κέντρου Αγγλικής Γλώσσας για παιδιά με ΜΔ One Way SUCCESS στον Πειραιά

EFL Teacher Trainer / Author

Καθηγήτρια Αγγλικών με εξειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τον Αυτισμό. (ΕΚΠΑ)

MA in Applied Languages and Translation Studies (London Metropolitan Universi-ty)

Εξειδίκευση στον Αυτισμό (UC Davis Mind Institute)

Χώρος Διεξαγωγής

IST College - Λ. Συγγρού 68, Αθήνα 117 42

210 4822222, [email protected]

Δηλώσεις συμμετοχής

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.

Τρόπος Παρακολούθησης

Εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση ή/και φυσική παρουσία