Σε αυτό το λινκ θα βρείτε 60 ενδιαφέροντα ηχητικά αρχεία, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων,

Φαγητά και διατροφή, Διακοπές και ταξίδια, Συγκατοίκηση, Προστασία του περιβάλλοντος, Χριστούγεννα, Φοιτητική ζωή, Η αλλαγή του θεσμού της οικογένειας κ.α.

Χρησιμοποιώντας αυτά ως βάση μπορείτε να φτιάξετε ασκήσεις ακουστικής κατανόησης για τους μαθητές σας.

Ακόμη, μέσω των συγκεκριμένων ηχητικών αρχείων μπορούν οι μαθητές να επωφεληθούν μαθαίνοντας με ευχάριστο τρόπο τόσο για την Γερμανία όσο και για την γερμανική γλώσσα!

Τέλος, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία ως ερέθισμα για την παραγωγή προφορικού λόγου!

Sofia Mondrinou KxgHellas D.A.F. Team
Posted Image